Teravih Hz. Muhammed'in bir gece mescidde bu namazı kılmasıyla başlamış bir adet... Ancak Allah Resûlünün bu durumu görünce mescide gelmez olduğu da biliniyor. Müslümanlar onun bu davranışının sebebini öğrenmek için Hz. Ayşe'ye başvurduklarında şu cevabı alıyorlar:
Hz Muhammed bu namazın size farz olmadığını göstermek istedi.

Teravih Hz. Ömer'in hilafeti sırasında mescidde ve cemaatle kılınmaya başlandı, bir dönem kaldırıldı, sonra tekrar kılınmaya başlandı...
Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sahâbe-i Kirâm'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın vâcib olduğunun sanılmaması içindir.

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: " Bir adam, Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: " Allah, kullarına kaç vakit namazı farz kıldı? " diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm:

" AIIah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı " diye cevap verdi. Adam tekrar sordu:

" Bunlardan önce veya sonra başka bir şey var mı? "

" AIIah kullarına beş vakti farz kıldı. " Bu cevap üzerine adam, bunlar üzerine hiçbir ilavede bulunmayacağına, onlardan herhangi bir eksiltme de yapmayacağına dair yemin etti. Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm):

" Bu adam sözünde durursa mutlaka cennete girecektir! " buyurdu.
Görüleceği üzere Hadis kaynakları teravihin farz olmadığını ancak sünnet olabileceğini vurguluyor.!.

Teravih namazının 20 rek'at olduğu Sahabenin icma'ı ile sâbittir. Hz Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlanması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O zaman Sahâbeden buna muhalefet eden hiç kimse çıkmamış, bir nevi icma hâsıl olmuştur. Zamanımıza kadar da bu şekilde kılınmaya devam edilmiştir.

Teravih'in bir özelliği de 'kaza edilememesi' yani diğer namazlar gibi gün içinde başka vakitte kılınamaması. İmamların bu namazı hızlı kıldırmak için uğraşmalarına rağmen gerçekte Kuran'ın otuz günde her rekatta en az on ayet okunmasıyla yapılan bir ibadet türüdür teravih. Böylece ramazan ayının sonuna kadar Kuran'ın bütününün okunmasının amaçlandığı çok açık. Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Teravih namazı yatsıya tâbi bir sünnet olduğu için, vitir namazı teravihten sonra kılındığı gibi, önce de kılınabilir.

Adet olan, teravihi önce kılıp vitri sonra kılmaktır.

İstanbul - 19.11.2001
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail