New York’ un siluetinde simge olan ikizlerin bugüne kadar boyutları görülmemiş bir terör sonrası yıkılması, bu kentin görünümünde ayrıca Ülkede ve Dünya da büyük bir değişikliğin başlamasına neden oldu...
Bu arada günlerdir ekranlarda izlediğimiz sahneler ise, İkinci Dünya Savaşı belgesellerini, Hollywood  filmlerini, Irak’a yapılan hava saldırılarını, Yugoslavya’yı kana bulayan anları ve daha nice görsel, işitsel şekilde belgelenmiş gerçek dehşet görüntülerini çoktan geride bıraktı. Hiroşima’nın üstünde yükselen  tüyler ürpertici patlama bile böylesine bir vahşeti yansıtamıyordu.
 Bu yaşananlar sıradan bir terör olayındaki gibi değildi. Hatta bunu yapanlar, sonucun nereye varacağını hiç düşünmedikleri gibi, böylesi bir neticeyi kendileri bile beklemiyordu. Nitekim, katliamı üstlenme cesaretini hiçbir örgüt üstlenemedi.
Olayın önem taşıyan yanı pek tab
ii ki  bu kadarla kalmamış olması !..

Artık Bugün
, “süper devletlerin yanı sıra, ekonomileri güçsüz olanları kısacası tüm dünyayı kara kara düşündürmeye başladığı gündür”. 

Ve sanırım  oldukça uzun bir gün olacaktır.

Şimdi durum gerçekten çok vahim. Olacaklar merakla bekleniyor, çeşitli tahminler yapılıyor. Birbiri ardına yapılan uyarılarla, anlamsız bir ırk ve din ayrımına girişilmemesi, insanlık adına işlenecek hareketlerden kaçınılması isteniyor.
Ne var ki, yaşadığımız bu  olayların üstesinden gelmek veya  en az kayıp verecek şekilde atlatmak, serinkanlı düşünmeye zaman ayırabileceklerin,  duygularını kontrol edebilenlerin, ayırım yapabileceklerin, aklını devreye sokmasını bilenlerin ve MUTLAK ŞUURU örtülmeyenlerin becerebileceği bir iştir.
İntikam hisleriyle yanıp tutuşma, ani tavırlar, anlamsız tepkiler, acele ile kararlar alma, hiçbir şekilde destek göremeyeceği gibi "İnsan ‘a “ yakışan hareketleri de oluşturmayacak ve barış anında sıkça
kullanılan “çağdaş toplum”, “süper güçler” gibi kavramların/yaklaşımların göstermelik  olduğunu, asla evrenselliğe dayanmadığını  belgeleyecektir.
Bu tür hareketlerde Din/ırk ayrımı ile konuyu Mistik platforma taşımak Soluk Mavi Nokta’da yapılabilecek  hataların en büyüğünü teşkil edecektir..
Bu arada değinmek istediğim bir başka yönde var o da şudur;
Son Terör olayı mistik çevrelerce bilinen ve beklenen, sonu kıyamete uzanacak bir serüvenin başlangıcını teşkil etmektedir. Şimdi görülenler belki de evrensel bir olayı yansıtacak ilk fotoğraflardır.
Bunu Zaman gösterecek. Süre ilerledikçe birbirleri ile ilintisiz gibi görünen konuların yakınlığı tesbit edilecek ve  insan, kendi kendine  hayrete düşecektir.   İlk etaplarda tam bir karmaşa  halinde olan durumun gün geçtikçe bir sistemin, varoluşun gereği olarak meydana geldiği anlaşılacak, mutlak bir boyut değişikliğinin zorunlu olduğu hissedilecek ve SIR perdesi aralanacaktır..

Yapacağımız tek şey olayları basiretle takip etmektir.

Bekleyeceğiz ve  göreceğiz !

İstanbul - 19.09.2001
http://gulizk.com

Yedi İklim Dergisi
Kasım 2001


Üst Ana sayfa e-mail