Her nerede olursak olalım ;  Allah izimledir. Ve bize şahdamarımızdan yakındır.
Allah’ı andığımızda Allah da o anda bizi anar; Allah’tan istimdat ettiğimiz anda Allah, imdada hazırdır.

Allah her şeyi içten, dıştan ihata etmiş, kavramıştır. Allah’sız zerre, Allah’sız yer olmadığı gibi, Allah’ın hükümranlığı, tasarrufu, hâkimiyeti, mürakabesi ve velayeti dışında hiçbir mahluk da yoktur.

Her iyi şeyi Allah’tan isteyebiliriz. Allah’a bir şey söyleyelim, bir şey isteyelim diye, Allah’tan razı olduğumuzu ona halimizle, sözümüzle gösterelim diye bizi bekler.Üzüldüğümüz zaman, Allah bizimle üzülür. Sevindiğimiz zaman sevinir. Her an her halimizle alakalıdır.

Her ananın kalbindeki muhabbet, her babanın ruhunda yükselen gayret, her insanın vicdanında beliren fazilet, adalet, insaf ve merhamet Allah’tan tecelli eder.

Karıncanın hayat nizamını kuran Allah’tır. Yeryüzünü kaplayan tabiî güzellikler; ağaçlar, çiçekler, göller, dereler, gökteki, denizdeki güzel akisler hep ruhumuzda güzelliğe meyli yaratmak, güzelliğe bizi alıştırmak, candan bağlamak içindir.

Müslümanlık; Allah’a teslimiyyettir. Allah’a teslim olan, Allah’ın iradelerine teslim olur. Allah’ın iradelerini kendine hâkim kılan, bu teslimiyeti her işinde göstermiş olur.

Allah kurtarıcıdır. Müslüman kurtarıcı olur. Allah’ın insanı halktaki muradı, imar ve ıslahtır. Kendi kemalatını insanda yeryüzüne aksettirmektir.  Müslüman yapıcı, islahcı olur. Ve Allah’ın güzelliklerini fikriyle, yürekteki hissiyle ve elindeki işiyle meydana koyması gerekir.

Kur’an-ı Kerim; (Halkı Allah’a çağıran [Hak ve hakikâte davet eden] ve iyi işler işleyip “ben de Müslümanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır) buyurur.  Müslüman’ın vazifesi, insanları Allah’a yaklaştırmak ve güzel işler, iyilikler işleyip emniyet, itimat ve muhabbet kazanmaktır.

En şerefli ve mükerrem mahluk insandır. İnsanlık şerefini, hak ve vecibelerini insana Allah vermiştir. İnsanlık şerefini muhafaza etmeyen, onu her kaygunun ve tamahın üstünde tutmayan; Allah’a ve insanlığa hıyanet etmiş olur.

Kur'an-ı Kerim, insandan; Allah muhabbetini; [batın ve yakınlığı olan] her insan muhabbetinin üstünde tutmasını, Allah ve halk hukukuna, her şahsî menfaatinin üstünde riayet etmesini istemektedir.

Mahlûkunu inciten, Allah’ı incitir; mahlûkunu hoş tutan, Allah’ı hoşnut eder.

Allah cömerttir; cömertlik ister. Allah iyidir, iyilik ister. Allah affedicidir. Kullarının birbirlerini affetmesini ister.

Allah yolu; halka hizmet yoludur. Her iyilik sadakadır. Muhtaca bir şey vermek; onu Allah’a ödünç vermek ve karşılığını kat kat almak demektir.

Bodrum - 21.05.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail