Kadın-Erkek Eşitliği


Hangi cinsin daha güçlü olduğunu irdeleyen New York Times Magazine dergisi, son sayısında kadınlarla erkekleri karşılaştırdı. İşte iki cins arasındaki, 'Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten' sözünü doğrular nitelikteki farklar: 

·       Her 100 kadına karşı 105 erkek doğuyor. Dolayısıyla erkekler hayat yarışına önde başlıyor. Ancak düşüklerin veya ölü doğan ceninlerin çoğunluğu erkek. Erkeklerin, erken doğdukları takdirde hayatta kalma şansları da kızlara göre daha az. Erken doğan kızların yüzde 15'i, erkeklerin ise yüzde 22'si ölüyor.

·       Doğumdan sonra her dört kıza karşı beş erkek çocuk ölüyor.

·       Erkeklerde zihinsel gerilik bir buçuk kat daha fazla.

·       Erkek çocuklar kızlara oranla iki-üç kat fazla okuma özürlü.

·       13-19 yaş grubundaki erkekler, kızlara oranla iki kat daha fazla ölüyor. Erkeklerin boğulma riski 11, kazada ölme riski ise iki kat fazla.

·       Erkekler hayatlarında, kadınlara oranla iki kat fazla sağır oluyor.

·       Kadınlar, erkeklere oranla iki-üç kat fazla intihara yelteniyor; ancak intihar girişimi sonucu ölen erkek sayısı kadınların dört katı.

·       Erkeklerin bağışıklık sistemi kadınlarınkine oranla daha güçsüz. Bu nedenle erkekler zatürree ya da gripten daha fazla ölüyor.

·       Doğumda erkeklerin çoğunlukta olmasına karşın 36 yaşında kadın sayısı erkekleri geçiyor.

·       55-74 yaş grubunda erkekler kadınlara oranla kalp hastalıklarından iki kat daha fazla ölüyor. Kalp krizi, kanser, şeker hastalığı ve kazalar da en çok erkekleri buluyor.

·       100 yaşına ulaşan her erkeğe karşın sekiz kadın 'dalya' diyor.

Erkekler için teselli ikramiyesi: 100 yaşına ulaşan erkekler, kendilerini, aynı yaştaki kadınlardan çok daha iyi korumuş oluyor. Yani kendi işlerini yapabiliyor, yürüyebiliyor, yatalak olmuyor.

İstanbul - 21.03.2003
http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail