Hadisler Işığında Hz. Ali 'nin Faziletleri

Bu yazımda Rasulullah Efendimizin İlim şehrinin kapısı Şah- ı Velayet Hz.Ali 'nin hususi faziletleriyle ilgili beyanlarını aktarmak istiyorum. Allah değerini idrak ettirsin:

Rasulullah Efendimiz buyururlar ki:

1) Ben ve Ali aynı Nurdanız.(Manada biriz.)
2) Benim zürriyetim, Ali’nin sülbündendir.
3) Hz. Ali, ilk iman eden şahıstır.
4) HZ.ALİ EN BÜYÜK SIDDIK VE EN YÜCE FARUKTUR
5) "Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin"
6) Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir"
7) Sırrımın sahibi Ali bin Ebi Talip'tir"
8) PEYGAMBERLERİN SIFATLARI HZ. ALİ'DEDİR
9) HZ.ALİ'Yİ ZİKRETMEK İBADETTİR
10) "Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir"
11) " Ali bin Ebi Talip, mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mümin, her kim dışında kalırsa kâfirdir."
12) Ali'ye dil uzatan bana dil uzatmıştır."
13) "Ali Kur'an’ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar."
14) "Ali hakladır, hak da Ali'yledir, ikisi Kıyamet gününde havuz başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar."
15) "Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin."
16) "Ey Ali, seni ancak mümin sever ve ancak sana münafık buğz eder."
17) Ali'ye olan sevgi, günahları, ateşin odunu yediği gibi yer."
18) Ey Ali, Allah senin rızana rıza, gazabına da gazap gösterir."
19) "Ey Ebu Bekir, bu gördüğün Ali, benim gökte ve yeryüzünde vezirimdir, senden razı olduğu halde Allah’a kavuşmak istiyorsan Ali'nin senden razı olmasına bak, zira Ali'nin rızası Allah’ın rızasıdır, Ali'nin gazabı da Allah’ın gazabıdır."
20) Ali, insanların en hayırlısıdır, bundan şüphe eden kâfir olur"
21) Selman-ı Farisi'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :
"Ben ve Ali, Adem yaratılmadan bin yıl önce, Allah’ın huzurunda onu tesbih ve takdis eden bir nur idik. Allah Adem'i yarattıktan sonra o nuru Adem'in sulbüne verdi, böylece bir sulpte gelerek Abdülmüttalip'te ikiye ayrıldı; bende peygamberlik, Ali'de ise halifelik (nuru yerleşti) "
22) Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:
Allah her peygambere bir Vasi tayin etti, Ali de soyumda, Ehli Beytimde ve ümmetimde benden sonra vasimdir"
23) Ey Ali, sen benden Harun'un Musa'ya olan mertebesindesin, ancak benden sonra Peygamber yoktur" (3)
24) Ben kimin Mevlasıysam, (önderiysem) Ali de onun Mevlasıdır, Allah’ım, ona dost olanın dostu ol ve ona düşmanlık edene düşman"
25) İbn-i Abbas, Mücahit ve Ömer bin Hattab'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:
"Şayet ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, cinler hesap etse, insanlar da kâtip olsalar, Ali bin Ebi Talib'in faziletlerini (erdemini) saymakla bitiremezlerdi"

22.06.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail