Âlimler anlattı, bilginler dinledi,
Bilgeler söyledi, âlimler anlattı,
Birinin söylediğini öteki reddetti,
Diğeri anlattı, beriki kızdı.

Kimileri  anlatır, kalır tenzihte,
Kimileri anlatır kalır, teşbihte,
Hep böyle uzamış gitmiş,
Hem geçmişte hem gelecekte.

Kimi dedi “bilinir İlim ile”
Kimi dedi “bilinir gönül ile”
Nasıl anlaşılsın, ne ucu var ne bucağı!
Söylenmesi pek zor dil ile...

Bazıları dediler “halkın sultanı”
Kimilerince “Hakk’ın sultanı”
Bazısı dedi “Moğol ajanı”
Halkın sultanıdır Hakk’ın sultanı

Gerçeği anlattılar, kimse anlamadı.
Eksik anlattılar “tamam böyledir” dediler.
Bilen, anlatacak bulamadı,
Arayan da doğruyu bulamadı.

Ne zaman bir güzellik fark etsen,
Bilinmeli ki çirkin de oradadır.
Ne zaman ki anlaşılır, çirkin ve güzel aynıdır.
Görülür  Tek’te, görülenler aynıdır

Biline ki alemlerin Rabbi’dir yöneten,
Çoklukta  da teklikte de O’dur gözeten.
Anlatmak istersen gerçek Hakk’ı sen,
Aç gönlünü dinle ki, duyasın canı gönülden.

Ne hulûldür, ne ayrıdır,
Ne ıraktır ne gayrıdır,
Can ve canan tek nurdur.

“Her şeyden münezzehtir” dediler,
Bunu unutup “hulûl etti” dediler.
Sonra açıp ellerindeki kitabı,
“Bu Kur’an’a uyumuyor” dediler.

“Hulûl etmek” dediler vahdeti vücuda,
“Kur’an’ı biliriz” dediler yok böyle netice,
Yoksa nasipte tenzih ve teşbih,
Örtersin bildiklerini de kolayca.

Kimi aşkından unuttu kendini,
Gördüklerini dedi O’dur Hak ulu,
Kimi gördü budur ulular ulusu,
Görünendir her şey dedi vahdeti şuhudcu.

Kur’an’dır öğreten bizlere,
Tenzihte kalırsan nafile!
Teşbihte kalırsan, yine boş yere!...
Tenzih ve teşbihtir götüren gerçeğe.

Hem der “eşi benzeri yoktur”
Hem der “görür, görücü, işitir işiticidir”
Nasıl deriz benzersize “benzeri çoktur”?
Değirmende un yok, konuşan çoktur.
Allah TEK’tir, eşi benzeri yoktur.

İsim ve sıfatlardır her şeyi zıt gösteren
Zıddı ile bilinecek, bize hayat veren
Burçlarla bizi koruyup gözeten

Cevizin kabuğuna iltifat çoktur,
Zarına geldiğinde, etrafta kimse yoktur.
TEK’iktir maksadımız, çoklukta halk olur.
Gerçek konuşulduğunda etrafta kimse yoktur.

Teklikten bakınca anlaşılır bazı sözler.
Anlarsın ki, bu O mertebenindir,
Sorulursa,  çokluktan girme karmakarışıktır,
Ne düşünülür ne faydalı olunur.

Tek olandır çokluğa yayılır,
Ne tam anlatılır, ne söz biter.
Asırlar boyu tükenmez, devam eder.

Bodrum - 14.05.2002
hilbira@hotmail.com
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail