İblis'i Vartaya Düşüren Unsurlar

İBLİSİ VARTAYA DÜŞÜREN UNSURLAR

Bu yazımda siz sevgili ilim aşıklarına tespit edebildiğim kadarıyla ezeli düşmanımız İblisi vartaya düşüren unsurları iletmek istiyorum. Bu vartaları etraflıca irdelemek kanımca bizlerin de vartaya düşmesini engelleyecektir. Unutmayalım ki,  İblisin en büyük hilesi, kendi idare ve kontrolüne aldığı insanlara kendi varlığını inkar ettirmesidir. İşte böyle bir düşmanla yüz yüzeyiz.

BİRİNCİ VARTA:

İblis, Allah'ın kendisine ihsan etmediği,  ne olduğunu sezemediği bir gerçeği
Adem Aleyhisselam’a verdiğini bütün ilmine rağmen akledemedi ve idrakının ötesini inkar etti.

İKİNCİ VARTA:

İblis,  ateş ve toprak mukayesesiyle kıyasta bulunarak mantık yürüttü.

ÜÇÜNCÜ VARTA:

İblis,  Adem’in yaratılışını ve meleklere olan üstünlüğünü kabullenmedi ve reddetti. Kibir ve gururunun kurbanı oldu.

DÖRDÜNCÜ VARTA:

İblis,  zahire göre hükmederek Adem'in hakikatinden perdelendi.

BEŞİNCİ VARTA:

İblis,  göremediği şeyi kabul edemedi, her şeyin gördüklerinden ibaret olduğunu sandı.

ALTINCI VARTA:

İblis,  Allah'ın hükmüne göre değil, kendi bilgisine göre hareket etti.

YEDİNCİ VARTA:

İblis, idrak edemediğini inkar etmiş oldu.

SEKİZİNCİ VARTA:

İblis,  karşılaştığı olayı beni azdıran sensin diyerek İlahi takdire bağladı.

DOKUZUNCU VARTA:

İblis,  kendinden istenilen ve beklenilenin zıttı hareket etti.

ONUNCU VARTA:

İblis,  Adem'in yaratılışını kabullenmeyerek gurur meselesi yaptı.

ON BİRİNCİ VARTA: İblis,  kendisindeki yapısal üstünlük nedeniyle kibirlendi.

ON İKİNCİ VARTA:

İblis,  Allah'ı enfüste seyredip afakta müşahede edemedi. Dolayısıyla, O'nu
karşısında göremedi.

ON ÜÇÜNCÜ VARTA:

İblis,  bildiğini yaşayamaması yüzünden, yaptığının müsebbibini öteye attı.

ON DÖRDÜNCÜ VARTA:

İblis,  yapması gerekenin doğruluğunu bildiği halde doğru olanı yapmadı.

ON BEŞİNCİ VARTA:

 İblis,  insanda onun varlığını oluşturan Allah'ın varlığını müşahede edemedi.

ON ALTINCI VARTA:

İblis,  kendi kapasitesi dışında Adem'in özellilerini fark edemedi.

ON YEDİNCİ VARTA:

İblis,  bencil hareket etti ve haddini aştı.

ON SEKİZİNCİ VARTA:

İblis,  Adem'in yaratılışı hakkında itirazda bulundu.

ON DOKUZUNCU VARTA:

İblis,  yanlışında ısrar ederek davaya saptı.

YİRMİNCİ VARTA:

İblis, mahiyetinde yer alan duyguları kötü yolda kullanması nedeniyle Allah’ın rahmetinden tard edildi.

YİRMİ BİRİNCİ VARTA:

İblis, mahiyetindeki iyiliğe, güzelliğe açık tüm yeteneklerini öldürerek kötülüğe ait tüm istidatlarını da inkişaf ettirmiştir. İçini küfürle doldurup , imana yer bırakmamış-
tır.

10.06.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail