İki Dünya HayatıAllah’tan başka her şey çifttir. Yaratılan her şey çifttir. Dünya ve Ahiret Hayatı dahi çifttir.

Hepimiz, Bu Dünyaya indirilmeden önce bir Dünya hayatı yaşadık Önceki dünya hayatımız da bir İmtihan hayatı idi. Orada da Rasul ve Nebiler İçimizde idi.

Acaiptir ki; İnsanlar nedense beyinli ve Kemikli somut bir yaratılış üzere olmasına rağmen, -böyle oldukları halde-, böyle bir yaratılışa inanmıyor, İnanmakta zorluk çekiyor.

Önceki yaratılışımız da böyle Somut idi. Bu dünya hayatı öncesinde de (kalu bela) beyinli ve kemikli yaratıldık. Sonrasında da böyle yaratılırız. Adem’in Somut olarak ilk yaratılışı ve yanılgısı “Bizi” anlatmaktadır. Önceki ilk yaratılışta insan ömrü yaklaşık BİN YIL kadardı, hastalık ve fakirlik yoktu. Yapımız çok daha mükemmel ve kusursuz idi. Ahseni takvim, En Güzel Kıvamda kusursuz bir Yaratılış üzere idi. Bu dünya öncesi imtihan hayatında zenginlik ve sürekli refahın karşılığında insanlar azdı, Hayatın – Nimetin Karşılığı olarak şükrünü eda edemedi. Daha kötü bir hayata mahkum edilerek bir şans daha verildi.

Dünya Öncesi Cennetteki hayatımız, İKİ DÜNYA hayatının ilkidir ve bu dünya hayatı gibi bir ilk İMTİHAN hayatıdır.

“İki dünya hayatı, Asıl kalıcı olan sonraki hayat öncesi birer ÖN YARATILIŞTIR. Bu dünya hayatı ise bizler için verilen ikinci bir şanstır.”

Rabbin rahmeti ile insanlara ikinci bir şans daha verildi, denildi ki:

2:38. Dedik ki: HEPİNİZ cennetten inin! Benden size bir hidayet geldiğinde her kim hidayetime tâbi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler.

20:123. Dedi ki: Birbirinize düşman olarak HEPİNİZ oradan inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve zorluk çekmez.

Verilen bu ikinci şansı iyi değerlendirelim. Allah’ın sözüne başka sözleri denk tutmayalım. Türlü gerekçeler bizi yanıltmasın. Onun dosdoğru yoluna oturup yolunu saptıranlar var. Onun sözüne - hükmüne - makamına başkalarını oturtmayalım. Bunlar bizim (dost görünen) düşmanımızdır. Belki bu düşmanların kendileri bile kendini bilmiyor.

Dikkât edelim; Bizim YANILGIMIZ hep Rabbimizin sözünden başka bir sözü onun önüne geçirmemiz veya ona denk tutmamız olmuştur.

Bundan kurtuluşun yolu dinimizi Allah’a Has kılmaktır, yalnız ona güvenmek, dayanmaktır. böylece düşmandan ve kaçınılmaz kötü sonuçtan korumaktır.

Her bir kişi oradaki KAZANIMLARI ile burada tekrar yaratıldı. İşte bu dünyaya gelen her kişi önceki dünya hayatındaki kazanımları “Genlerine işlenmiş” olarak buraya gelmektedir. Kişi daha doğduğunda şaki mi yoksa said mi bellidir. Küffarın kalpleri mühürlüdür. Orada inanmayanlar, burada da inanmazlar. Orada mümin olanlar burada da mümindir. Fakat beynimiz burada sıfırdan boş yaratıldığı için önceki hayatı hatırlamaz. Bu hatıra ve yaptıklarımız beyne değil, genlere işlenmiştir. Sonraki yaratılışta ise beynimiz boş ve sıfırdan değil, önceki hafızası ile ve hatırlar şekilde yaratılır.

Önceki dünya hayatındaki yaratılış, doğrudan Yerden ve Topraktan, toprak üzerinde yetişen yer bitkileri gibiydi:

71:17. Allah, sizi de YERDEN BİTKİ bitirir gibi bitirmiştir. (Nuh)

22:5. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki, biz sizi TOPRAKTAN, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki size (yaratma kabiliyetlerimizi) gösterelim...

53:32. Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, SİZİ daha Yerden İnşa Ettiği Zaman ve siz annelerinizin karınlarında Ceninler iken, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Takva edenleri daha iyi bilir.

Önceki dünya hayatında ömür yaklaşık bin yıl idi. Ve Nebiler içimizde bir ömür yaşadılar:

10:16. De ki: Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım, Allah da onu size bildirmezdi. Ben BUNDAN ÖNCE BİR ÖMÜR BOYU İÇİNİZDE durmuştum. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?

Bu konu hakkında Kur’an’da daha bir çok beyan ve izler mevcuttur. Dikkât eden fark eder.

Bu konu hakkındaki orijinal rivayetler, Rasulullah’ın özel eğitiminden geçmiş otuz beş bin sahabenin Cemel ve Sıffinde katledilmesi ile maalesef kaybolmuş, pek azı kulaktan kulağa geçerek gelmiştir.

Bizler Orada Öldük ve burada tekrar Yaratıldık:

2:243. BİNLERCE oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara "Ölün!" dedi (öldüler). SONRA ONLARI DİRİLTTİ. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Lâkin insanların çoğu şükretmez.

2:28. Sizler ölmüş iken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.

“İki doğunun ve iki batının Rabbi” ifadesi bu iki dünyayı anlatır. “İki denizin karışmaması, aralarında berzah olması, birinin suyu acı birinin TATLI ve İÇİMLİ olması” iki ayrı dünyayı anlatır. Berzah, aradaki uzun mesafe, zaman, konum ve yaratılış farkıdır.

Mescidi AKSA önceki dünya olan cennet arzı, Mescidi Haram bu dünya arzıdır. Rasul miraçta buradan alınıp oraya götürüldü.

Bu dünyanın sonlanmasından sonra, büyük evrensel çöküş öncesinde, kalkış ile birlikte ilk ahiret hayatı başlayacaktır

Her şeyin çift yaratılması yasasına uygun olarak iki dünya hayatı yaşanmış ve iki Ahiret hayatı vardır.

İki Cennet ve iki Cennet hayatı (Rahman Suresinde) açıkça zikrediliyor.

Sabikun yani Allah yolunda gereğince mücadele eden, Ruha- Allah Bilincine eren müminler, burada öldüklerinde doğrudan orada Uyanır ve mahşeri orada yaşayarak beklerler. Onlar ölmezler lakin insanlar bilmez. Orada yer içerler.

(Bu kelamı anlayan ölmeyecektir. İsa)

3:169. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Rableri yanında rızıklanırlar.

Turgut Sak
İstanbul-28
.12.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail