İnsanların Tanrı Anlayışı ve  Allah


 

Sanki Varlık ve varlık kurallarını Allah’tan AYRI ve ondan Bağımsız Zannederek;

Zan ettikleri bu Tanrıyı Varlık içinde bir Varlık ve varlığın kurallarına BAĞLI,

ama onları kullanan bir varlık olarak hayal etmek, sonra da onu böyle kabul veya inkâr etmek:

Allah’ı böyle bir Tanrı Zannıyla O’na “Akılsızca İman Etmek” veya “Akılsızca İnkâr etmek” Uzak bir dalalettir.

Çünkü her ikisinin de, İman veya İnkâr ettiği, Allah değildir.

Biri Taklit ehli şekilci zihniyet, diğeri Allah’ı Böyle bir Tanrı zannedip Onu da olmayan tanrılar gibi inkâr eden zihniyettir.

Ünlü Ateist Filozof SATRE (Allah’ı da böyle bir Tanrı zannederek) “Tanrının Neden Olmadığını” şöyle anlatıyor:

TANRININ var olabilmesi için kendini yaratmış olması gerekmektedir.
TANRININ kendisine gereksinimi vardır.
KENDİSİ OLMADAN KENDİSİNİ YARATAMAZDI.
Kendini yaratabilmesi için kendi dışında da var olmalıdır.

TANRI kendi varlığından dolayı vardır.
O halde kendi varlığı bir koşula bağlıdır.

Bir koşula bağlı olma TANRI kavramı ile bağdaşmaz.

Öyleyse TANRI yoktur!!!

TANRININ varlığının bir koşula bağlı olmadığını düşünelim...
BİR KOŞULA BAĞLI OLMADAN VAR OLUNAMAZ!

İNSAN MANTIĞINA GÖRE VAR OLAN HER ŞEY, BİR KOŞULA BAĞLIDIR...
Bir koşula bağlı olmayan TANRI var olamaz..

İnsan mantığına göre TANRI yoktur.TANRI var olamaz.

Yaratılmadığı için Olmayan yukarıdaki “TANRI” kelimesi yerine;

YARATILMAMIŞ bulunan, yani “Allah’ın YARATILMAMIŞ kendi vücudundan bir Vücud olan” ve “mekânsız saray” (Arş) olarak tabir edilen “UZAY” Kelimesi konulunca,

sadece “yaratılan kavramlara BAĞLI olarak düşünebilen” insan mantığının ne kadar YANILDIĞI ve yanıltıcı olduğu anlaşılmaktadır.

İçinde madde veya diğer tüm varlıklar olsun veya olmasın UZAY koşulsuz olarak,

EZELİ olarak VARDI ve EBEDİ olarak VAR bulunacaktır.

Çünkü YARATILMAMIŞ bulunan bu mekânsız saray ARŞ-UZAY,

Allah’ın sonsuz-sınırsız, bağımsız, Eşsiz-benzersiz, doğmamış-yaratılmamış VÜCUD’undan (VAR bulunmaklığından), bir VÜCUD’tur.

Uzay (Arş), Allah’ın Yarattıkları ve yaratacakları için, kendi Mutlak ve Sonsuz Vücudundan açmış olduğu bir Alandır, Onun hükümranlık ve Yetkinlik Alanıdır, yaratılanlara Mekândır, Gerçek bir Vücuttur, “Meydan”dır.

Yaratılan her şey işte bu “Meydan”a gelir. Varlık sahnesidir.

Allah’ın Sonsuz ve Mutlak Vücudu, bu Uzay Mekânının Mekânıdır.

Allah’ın Kıdem ve Beka Sıfatı, Zamanın Zeminidir.

Şimdi, bu filozofun hatalı mantığını açıkça gösterebilmek için ve

ALLAH’IN BÖYLE BİR TANRI OLARAK DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNİ göstermek için,

“Allah’ı Tanrı yerine koyma mantığının” ne kadar geçersiz, asılsız, tutarsız ve YANLIŞ olduğu açıkça göstermek için,

Bu Filozofun kullandığı TANRI kelimesinin yerine UZAY kelimesi yazalım.

UZAYIN var olabilmesi için kendini yaratmış olması gerekmektedir.
UZAYIN kendisine gereksinimi vardır.
KENDİSİ OLMADAN KENDİSİNİ YARATAMAZDI. (Çünkü yaratılmayan bir varlık olamaz!)

Kendini yaratabilmesi için kendi dışında da var olmalıdır.

UZAY kendi varlığından dolayı vardır.
O halde kendi varlığı bir koşula bağlıdır.

Bir koşula bağlı olma UZAY kavramı ile bağdaşmaz.

Öyleyse UZAY yoktur!!!

UZAYIN varlığının bir koşula bağlı olmadığını düşünelim.
BİR KOŞULA BAĞLI OLMADAN VAR OLUNAMAZ! (Görüldüğü gibi UZAY var olmamalıydı!)

İNSAN MANTIĞINA GÖRE VAR OLAN HER SEY BİR KOŞULA BAĞLIDIR...
Bir koşula bağlı olmayan UZAY var olamaz.

İnsan mantığına göre UZAY yoktur.
UZAY var olamaz.

Bu durumda görülebileceği gibi ateist filozof SATRE’ ın MANTIĞINA GÖRE:
UZAY YOKTUR !....... UZAY OLAMAZ!…. UZAY OLMAMALIYDI!…..

Görüldüğü gibi, Tanrının olamayacağını anlatırken “Allah’ı da olmayan tanrılar gibi zannetmenin yanlışlığı” ile yürütülen bu mantık, kendisini kesin bir şekilde yanlışlaşmakta ve imha etmektedir.

 

Turgut Sak
İstanbul-08
.02.2005
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail