Tefekkür (fikir edinmek, ayetlerden fikir çıkarmak, farkına varmak)=Düşünmek

Tezekkür (zikir-hatırlama-çağrışım-ayetleri zihinde bağdaştırmak, hüküm fikir almak)=Düşünmek

Tedebbür (tedbir etmek-bir şeye dayanarak diğer bir şeyi çözmek, ayetlere dayanarak hükme varmak) = Düşünmek

Taakkul (akıl etmek-akıl çalıştırmak, aklı kullanmak) = Düşünmek
Birbirleri ile alakalı ve birbirini tamamlayan şekilde,

Kur’an’da temeli DÜŞÜNMEK olan en az dört kelime ile TEKLİF edilen bu ÇALIŞMALAR, Sürekli olarak, AÇIKÇA ve ISRARLA vurgulanmaktadır.

(Fakat, ancak kendisine bu düşünme kapasitesi VERİLEN, yani Zi-Hicr (hücre sahibi), yani beyni olan! Kişiler, bu nimetin gereğini yerine getireceklerdir!)

Doğruyu bulmanın ÖLÇÜLERİ henüz Kuran’ın İLK tebliğ edilmeye başlandığı zamanda verilmiştir. Daha İLK surelerde verilen doğruyu bulma ölçüleri:

Müzzemmil 19: İşte bu, şüphesiz bir zikirdir. Artık kim İSTERSE Rabb’ine bir yol tutar.

Müddessir 54: Asla! Bilsinler ki bu, gerçekten Tezkiredir!

55. DİLEYEN ondan DÜŞÜNÜP (akıl,fikir,zikir,tedbir) ALIR.

Tekvir 27: O, herkes için, bir ZİKİRdir,

28. Sizden DOĞRU YOLA (girmek) İSTEYENLER için.

Kalem 52: Oysa o (Kur'an), âlemler için ancak bir Zikirdir.

Abese 11: Hayır! Şüphesiz bunlar bir zikirdir,

12.DİLEYEN ondan zikir alır,


Buna göre, kişinin gerçek DOĞRUYU BULMASI İÇİN:
1- Doğruyu bulmayı hakikaten İSTEMESİ gerekir.
2- DÜŞÜNMESİ gerekir.

Doğruyu bulmak isteyen, Kur’an’ı düşünür.
Onu düşünürse, düşündüğü kadar ve düşündüğü oranda doğruyu bulur.
Bu durumu daha baştan kavrayamaz isek, SONRASI ZOR OLUR!, derim.

Sad 29: Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar (ulul elbab) zikir etsinler diye indirdik.

Selam ve Saygıyla…

turgutsak@doruk.net.tr
18.02.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail