İstanbul Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi, Alman asıllı Prof. Naumark ile bir kısım talebesi Bogaziçi’nde geziye çikarlar. Talebelerden biri Prof. Naumark'a şu soruyu sorar:

- Avrupa bizi neden sevmez?

Prof. Naumark şu cevabı verir:

- Çok samimi olarak itiraf edeyim ki; Avrupalı, Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün degildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı, Hıristiyanlar'ın hücrelerine sinmistir. Sebeplerine gelince:

1) Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama, faraza laik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.

2) Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçegin farkındadırlar: Tarihten Türk çıkarılırsa, tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir.

3) Avrupa'nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız.

4) En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.

5) Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordusuna mezar ettiler.

6) Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet sağladılar.

7) Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet uğruna herşeyini feda etmeseydiler, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki, Vehhabiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı'nın adamlarıdır. Batı, her yerde İslamiyet'i sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet'i devam ettirdi.

8) Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır.

9) Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı. Şimdi 19 üniversite var. (O tarihte öyle idi şimdi ise çok daha fazla.)

10) Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'nın refahı ve medeniyeti yıkılır.

11) Yine sizler, Avrupa'nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız.

Evet, almasını bilene ders ve ibretlerle dolu bir itirafname... Bakalım batıcılarımız, Batı'ya kendilerini sevdirme şaklabanlıklarına daha ne kadar devam edecekler!

DERLEYEN: DR.AHMET ALTINER

İstanbul - 23.09.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail