Kur'an Misalleri (Putperestlik) - 4İnsanın putlara tapması ne kadar saçmadır değil mi? İnsan; görmeyen, bilmeyen, kendine bile ne faydası ne zararı olan, bir şey yapma yeteneği olmayan, bir şey yaptığına dair hiçbir delil veya iz olmayan, tamamen boş zanna dayanarak kurguladığı ve öylece kabullendiği kavramlara tapıyor.

Bu kavramların yüzlercesi yaratılış için birlikte düşünülse de, “yüzlerce sıfırın toplanması gibi” bir şey üretme imkânları yoktur. Bir şey yaratma yönünden bir tanesi de sıfır, bin tanesi de sıfırdır.

Eskilerin yaptığı bu saçmalıklar ile verilen misal nedir?

Bu misalle, Allah’ı yaratıcı olarak kabul etmeyenlerin, onun makamına mecburen birçok kavramı yaratıcı olarak kabullenmeleri anlatılıyor.

Misal ile anlatma tarzındaki

1- Benzeyen: Yaratıcı olarak Allah’ı kabul etmeyenler
2- Benzetilen: Eski putperestler.
3- Benzetme yönleri: Aynen ilk paragraftaki durumdur. Görmeyen, bilmeyen, kendine bile ne faydası / ne zararı olmayan, bir şey yapma yeteneği olmayan, bir şey yaptığına dair hiçbir delil olmayan, insanların tamamen boş zanna dayanarak kurguladığı ve öylece kabullendiği yüzlerce kavram.

İnsanların gelecek kalıcı hayatını şekillendiren, kendi kabulleri ve buna göre “yaptığı işlerdir”. İnsanın kalıcı gelecek hayatını belirleyen kabulleri “kime” dayanıyor ise, ona “ibadet” halindedir.
İnsanın yaratıcı olarak kabulleri ne ise, buna dayanarak kurduğu hayat tarzı ile birlikte diğer insanlara da tavsiye ettiği şey ne ise, insanları onu çağırıyor durumdadır.

“Kur’an kitabı, hayat kitabı olan Kâinata misal verilmiştir.” demiştik:

Hayatta gördüğünüz suretlerden kopya almadan “yapın”, yaratıcı zannettiğiniz bütün sebepleri de kullanın, yine de yapamıyorsanız bilin ki; bu suretlerde gözlemlenen bilgi ve teknik, Allah’ın bilgi ve tekniğidir.

Hud:l3. Yoksa, "Onu (Kur'an'ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin.
Hud:14. Eğer (onlar) size cevap veremiyorlarsa, bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz?

39:27. Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara, her misali verdik.

Turgut Sak
turgutsak@gmail.com
İstanbul-15
.08.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail