Kur'an Misalleri - 5Adem ve Takva

Kur’an’da verilen Adem ve yanılgısı MİSALİ, insanlığın temel yanılgısını anlatıyor. Rabbin sözünden (takva elbisesinden) çıkarılmakla, onun sözünden saptırılmakla, aldatılmak.

Verilen misal ile anlatılan şey, misalin kendisi değil, “onunla anlatılan şeydir” demiştik.

Takva, “Rabbin sözüne sımsıkı sarılmakla, aldatılmaktan korunmaktır.”

İnsanın temel yanılgısı, haddini aşanlar tarafından, çok çeşitli tuzaklarla bilerek veya bilmeyerek, bir şekilde Rabbinin sözünden çıkarılmak, böylece gerçek dayanak ve korunmasından, TAKVA elbisesinden mahrum kalmaktır.

Misal ile anlatma tarzına bakarsak bulunan öğeler:
Benzeyen: İnsanlar
Benzetilen: Adem
Benzeyen yönü: Rabbinin sözünden çıkarılmasıdır.
Benzetme edadı: Gibi

Adem misali ile verilen mesaj, “Rabbin sözünden” çıkarılması konusunda asla aldanmamasıdır.

7:26. Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. “TAKV ELBİSESİ.”. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
7:27. Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı “GİBİ” sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz, Bİz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.

Ey Rabbimiz, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirdiğin kitaba sımsıkı sarılmayı bize tavsiye ettiğin gibi, sadece Allah diyenlere nasip ve kolay eyle.

Kulun İsa’ya meshi ile gözleri açmaya izin verdiğin gibi, Kur’an mesajlarınla da gözlerin açılmasına izin ver.

Kelimelerin ile vaaz ettiğin şeylerin gerçeğini bize göster, onu çaktıkları duvarlardan kalbimize, hayatımıza indir, böylece gerçek Salatı Rasulüne ve ashabına uygulattığın ilk günlerdeki gibi bize de ikame ettir. Sana giden dosdoğru yolun üzerine, sözünün tamamlanmasından sonra, çöreklenip insanları yolundan saptıran, senin yolunda görünen şeytanların kimler olduğunu bizlere tanıttır.

Takvanın üzerimize yüklenen ağır yükler ve zincirler değil; senin sözüne sarılmaktan ibaret; en koruyucu, en güzel, en hafif, en rahat, en doğal, en yakışan elbisemiz olduğunu; onsuz çıplak ve korunmasız olduğumuzu bize anlattığın gibi sözüne kulak verenlere işittir. Doğuştan âmâ olan gözlerimizi açarak sözlerinden bizi saptıranları bize göster. Gerçeği bir türlü söyleyemeyen dillerimizdeki düğümleri çöz. Kitabını doğru Okumayı bize nasip ve kolay eyle.

39:27. Andolsun ki biz, zikretsinler diye, “BU KUR'AN'DA” “insanlar için” her MİSALİ verdik.

Turgut Sak
turgutsak@gmail.com
İstanbul-22
.08.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail