Değişik ülkelerden gelmiş insanlar; masaya oturup birer kola ısmarlar...
Kolalar gelince bakarlar ki, bardakların da bir karasinek var;
İsveçli; aynı bardakta yeni kola getirilmesini ister...
İngiliz; yeni bardakta yeni kola ister...
Finlandiyalı; sineği bardaktan alır ve kolayı içer...
Rus; kolayı sinekle icer...
Çinli; sineği yer fakat kolayı içmez...
Yahudi; sineği yakalar ve Çinli'ye satar...
Yunanlı; kolanın 2/3 'ünü içer ve yeni kola ister...
Norveçli; sineği yakalar ve yem olarak kullanarak balığa çıkar...
İrlandalı; sineği ezerek kolaya karıştırır ve İngiliz'e satar...
Amerikalı; lokantaya tazminat davası açar ve 65 milyon dolar tazminat
talep eder...
Türk; başka gören yoksa sesini çıkarmaz, varsa da olayı şiddetle
kınar...

İstanbul - 17.01.2001
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail