Resulullah Efendimiz’in muhabbet şartları hakkında hadis-i şerifleri:

H. Ş. 1207
«Yaradanınızı seviyor musunuz? 0 halde, evvela hem nev'inizi (insanları) seviniz.»

H. Ş. 1208
«Allah’a imandan sonra amellerin efdali (üstünü), insanları sevmektir.»

H. Ş. 1209
"Allah’a yakınlaşmak mı istiyorsunuz (o halde) mahlukatını seviniz, kendi nefsiniz için istediğinizi onlar için de isteyiniz, kendi nefsiniz için istemediğinizi onlar için de istemeyiniz."

H. Ş. 1210
«Amellerin efdali (üstünü) AIIah’a imandan sonra insanları sevmek ve onlara hizmet etmektir.»

H. Ş. 1211
«Selamlaşınız, sevişiniz.»

H. Ş. 1212
«Hediyeleşiniz, sevişiniz.»

H. Ş. 1213
«İmandan sonra aklın kemali iktizası; dil ile ve fiil ile insanlarla sevgi ve muhabbet husule getirmektir.»

. H. Ş. 1214
«Allah için sevişenler, Arş'ın gölgesi altındadırlar.»

H. Ş. 1215
«Huzuruna çıktığınız zaman Allah’ın sizi nasıl tanıyacağını  zan ediyorsunuz. Sizi çocuklarınıza muhabbetinizle, akrabanıza muhabbetinizle, komşularınıza muhabbetinizle, vesair insanlara muhabbetinizle tanıyacaktır.»

H. Ş. 1216
«Birbiriyle sevişmekte, merhamet ve şefkatte birbirini korumakta, mü'minler o cesed gibidir ki; azasından bir uzvu ağrıdan şikâyet etse uykusuzluğuna, hummasına, cesedin bütün aksamı iştirak eder.»

(Bu hadisi şerifler Ömer Fevzi Mardin’in mevzulara göre Hadisi Şerifler ve Buhari-i Şerif’ ten alınmıştır.)

Bodrum - 01.10.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail