Yazılı, sesli ve görsel yayın araçları kullanılarak yapılan ve çok önemli işlevi olan bir faaliyet alanıdır ‘reklamcılık’. Toplumun tüketim yapısını şekillendirirken,  değerler dizininde de ayarlamalar, değişimler yapar.

Başlı başına bir sektör olan reklamcılığın, toplumun bilgilendirilmesi  ve bilinçli tüketim için olmazsa olmaz bir alan olduğunun da bilincindeyim. Aklıma takılan şu soru  beni incelemeye itti. Şöyle ki; Reklamların bir bilinç, bir kamuoyu oluşturmadaki rolünün benzeri, üst akıl gurupları tarafından ; coğrafî , kültürel , tarihi , etnik , etik özellikler nazarı dikkâte alınmadan tüm yeryüzünde, beyinleri bazı düşünce ve idrâklere hazırlamak için kullanılmakta mıdır?...

Bu kanıya ulaşmamı bazı ipuçları  sağladı.
Çok yakın geçmişte dünya sinemalarıyla birlikte ülkemizde de gösterilmiş olan  filmleri  hatırlayalım : Bahçıvan , İnce Kırmızı Çizgi ,  Ghost , Aşkın Gücü , Şeytanın Avukatı , Truman Show , Yeşil Yol , Spawn , Contact ,  Matrix , Harika Çocuk , K-Pex. Gördüklerimden hatırımda kalanlar bunlar.
Lütfen düşünelim, bu filmlerdeki ana  temalar; yeryüzünde milyonlarca seyircinin şuuraltında bilinçli ya da bilinçsiz olarak ne gibi izler bırakmıştır ?...
Beyinlere nelerin tohumları ekilmiştir ?... Bunca değerli yapıtın son on yıla sığması tesadüf olabilir mi?..

Bir başka konu :
Evrensel sistemi anlamakta önemli bir rolü olduğuna inandığım astrolojideki yeni yaklaşımlar, belki de “zamanın âhirinde, yerin dışarı attığı hazinelerden” biridir. Farkına varılmadan reklamlar da bu konunun aracı olurken ; beyinler neyin kabûlüne hazırlanıyor acaba?...

Diğer bir önemli alan da fizik olmuştur. Önceleri çok sınırlı sayıda insanlar tarafından bilinirken, âdeta reklamı yapılırcasına yayılan bir keşif olan Evrenin bölünmez, parçalardan oluşmamış tekilliğini anlatan “kuantum teorisi” ve “holografik evren” anlayışı da ; Allah’ın tekliğinin , “ Âlemlerin aslının hayal olduğunun ...”  bugünün idrâki ile anlaşılmasına , aklın o nokta ile buluşmasına olanak sağlayacak kabullere zemin hazırlamıştır.

Her yeni oluşum sonunda kemâle ererken, şu anda yaptıklarımız nelerin habercisidir  farkında mıyız?...

Cehennem ehli, yeni azaplara dûçar olacağını vücudundaki değişikliklerden anlarmış ... Şu anda dahi güneşin etki alanı içerisinde yol almakta olan dünyamızda , beyinlerde oluşan bunca değişiklik ; rahmete ulaştıracak azapların habercisi olabilir mi?...

İstanbul - 09.06.2001
http://afyuksel.com


Üst Ana sayfa e-mail