Kur'an'dan RüzgarlarRabbi Teala rüzgarı keserse denizlerde nasıl yol alacaksınız?”

söyleyin bakalım nasıl?

İşte Rab, hasta kalpleri böyle şaşırtır! Kelamı işitmeyen kişi diyebilir ki motoru çalıştırır giderim bu kadar basit.

Kendisine yönelen kalpleri ise, aynı ifade -misal ile gerçeğe kılavuzlar.
Çünkü farkında olan bilir ki O, tüm zamanları yaratan ve elbette her şeyi en iyi bilendir.
Bilmeyenler ise “eskilerin sözleri” der.

Söylenen ifade ile yine bir misal verilmektedir ki; En güzel misaller rabbimizdendir.
Ve her gerçek, Kur’an’da misaller ile anlatılmış ve bu özellikle ifade edilmiştir.
“And olsun biz bu Kuranda her misali verdik……”

Evet burada da bir misal verilmektedir. Motor veya kürekleri olmayan yelkenli bir gemi ile denize açılmış insanların denizin ortasında rüzgarların kesilmesi ile kalacağı olumsuz durum “örneği” ile gösterilen gerçek şudur;

İnsanların yaşayabilmesi için gereken sayısız şartlar, yaratıcı tarafından kimsenin katkısı olmadan hazırlanmış ve halen devam etmektedir. İnsan, yaşayabilmesi için kendi elinde olmayan, kendisinin güç yetiremeyeceği bir çok olumlu ortama – büyük olaylara muhtaçtır ki bunu kimse inkar edemez.

Esasen tüm şartların yaratılışı, esas hedef olan bilinçli mahlukat içindir. Hayatı –İnsanı yaratan, onun için gereken tüm şartları yaratandır.
Yani şartlar oluştu da, hayat oluştu diye bir ihtimal YOK.

Turgut Sak
turgutsak@gmail.com
İstanbul-09
.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail