Tayyib Belde"Tayyib Belde" ifadesi ile Tayyib’in  Fetih başşehri İstanbul’un Belediye
başkanı olması hep dikkatimi çekmişti.

Fakat Kur'an’daki ifade ile; insanların işler yolunda iken "ayrımcılık
talebi", yani bağlantıların koparılması, felaketlerine sebep olması da ilginçtir.

Sebe suresi, geleceğe yönelik ve İslam aleminin bugününü açıklamalarla dolu diye düşünüyorum.

Fakat bence en önemlisi verdiği bir mesajdır ki şöyle bir fikir alıyorum:

Tayyib belde, esasen Kur'an’ı ifade ediyor. Yakın kasabalar, içindeki sureler ve ayetler.

Bunlar arasında bağlantıların kuvvetli tutulması şarttır, ifadelerin/ ayetlerin birbirinden ayrılarak konu- ve esas ruh – bilinçten koparılarak hüküm verilmesi, gerçek dinden uzaklaşılması, mezheplere ayrılmak gibi olumsuzlukları getirmiş ve Müslümanlığın / insanlığın bugünkü olumsuz görüntüdeki felaketine yol açmıştır.


Fetih ise ona tekrar sarılmak, bütünlüğün bilincini esas almak, ayrılıkları kesinlikle kaldırmak gerekir.

Konu ile ilgili olarak bir de Şems suresindeki "ireme" dikkatimi çeker, burada tarife göre "beldeler arasında en güçlüsü" der "gibi" bir ifade var.

Bugün en güçlü belde "Amerika" ve yönetimi de malum.

Allah bizi beldelerin en temizi "Kur'an’a" hizmet eden, o beldedeki gerçekler ile fetholan ve insanları fetheden askerlerinden eylesin.

Turgut Sak
turgutsak@gmail.com
İstanbul-30
.05.2006
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail