Canlı olmak, bir titreşime sahip olmak demekse; var dediğimiz
her şeyin, frekanslara, hatta yok dediğimiz şeylerin bile "onlara
yok derken verdiğimiz anlam frekansından dolayı", bir çeşit
frekanslara sahip olmasıdır.

İşin aslı frekanslarda yatıyorsa, bizler neden bu frekansları
algılama tarzımızı geliştirmeyelim ki? Bugüne kadar okuduğunuz birtakım kitaplarda bile, "başka boyutlardan gelen Varlıkların, kendi frekanslarını bu boyut frekansına düşürdüklerini ve bizlere ancak bu şekilde görülebildiklerini" yazarken!!!..

Demek oluyor ki, biz de kendi frekanslarımızın ayar mekanizmasını doğru kullanabilirsek, boyutsal özgürlüklere varabileceğiz. Böylelikle de farkındalıklarımızın kalitesini her an yükseltebileceğiz.
Farkındalık derecemiz, frekanslarımıza eşit bir vaziyettedir. Bu
yüzden bizler, bir şeyin herhangi bir şekilde farkına varır varmaz,
onun hemen ardından belirli bir frekansa maruz kalıyoruz. Bunun
ardından da, o frekanstan aldığımız şok ile onun derecesine bağlı olarak bir açılım yaşıyoruz. Yani, bir anlam veya bilgi üretiyoruz. Bizler bir nevi üretici kondansatör vazifesi gören, birer Evren Bobini gibiyiz diyebilirim. Durmadan bir şeyler üretiyoruz.

Madem ki bu böyle, neden bu üretimin kalitesini bilinçli olarak
her an artırmayalım ki? Üreten biz isek, üretilenin kalitesi de
Bizizdir!!! Üretimin kaliteli olabilmesi için; farkındalıklarımızın
kalitesini artırmaya ve frekansları algılayış tarzımızı da
geliştirmeye ihtiyacımız olacaktır. Bu gelişimi yaparken, yaratıcı
olmak ve daha farklı metodlar geliştirmek, yine kişiden kişiye
değişiklik arz edebilecektir. Kişilerdeki farklılıklar da zaten bunu
göstermektedir.

Aldığınız frekanslar, frekansı algılayış şekil ve derecenize göre
sizlerin TILSIMLARINIZ olmaktadır. Bu yüzden de aldığınız ve
alacağınız frekanslar, sizlerin kendinizden kendinize olan ve olacak olan; açılımlarınızla doğru orantılı olmaktadır. Frekanslarınızın, "Tılsımlarınızın" etki derecelerini algılayıp yükseltebilmeyi veya yavaşlatabilmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yeteneğinizi geliştirdikçe de, ileride enerjetiksel ve de fiziksel frekanslarınızı yükselterek, enerjetiksel ve de fiziksel boyutlararası gezintiler yaşayabilirsiniz.

Frekanslardaki Teknolojiler 3 Ana Unsur'a Ayrılmaktadır:

1-ANLAM FREKANSI
2-GÖRÜNTÜ FREKANSI
3-SES FREKANSI

Anlam Frekansı: Bir şeylerin nasıl ifade ettiğini düşünerek, ondaki frekansı almaya çalışmanız ve hemen ardından onunla ilgili bir açılım yaşamanız vs.

Görüntü Frekansı: Beynin, henüz anlamlandırmaya bile yer vermeden bir şeyi okumasıdır ki, buradaki şok etkisi, görülen şeyin beyinde uyandıracağı öneme ve ona bağlı olarak da yaratacağı dalgalanmaya bağlı olmaktadır.

Ses Frekansı: Beynin sıra halindeki birtakım titreşimlere maruz
kalıp, algılamalarla şoklanarak ardından bilincinizde açacağı
olgulardır.

Burada asıl önemli olan; bizlerin bazen bilinçli bazense bilinçsiz
"farkında olmadan" kendiliğinden, yaşadığımız birtakım şokların yine bizlerde yaratacağı sonuçlar ve onlara bağlı olarak da
yaşayacağımız başka başka açılımlardır. İşte, bizler bu
kendiliğinden olan sürecin doğasallığını bozmadan farkındalığını yaşayabilirsek ve buna görüntü-anlam-ses vs.nin tümünün bir arada yaratacağı şoklamaları ekleyebilirsek, bunların ardından alacağımız açılımların mahiyeti de o denli güçlü ve akıcı olacaktır.

Beyninizde olagelen ve oluşagelecek olan dalgalanmalardan haberdar olmak ve onlara yön vermek, sizin farkındalık fonksiyonlarınıza bağlıdır. Bu fonksiyonlarınızı nasıl, ne şekilde ve ne zaman kullanacağınız ise SINIRSIZDIR. İşte bu bağlamda, kendi kendinizin yaratıcısı oluyorsunuz. Yani, kendi kendinizi yeniden ele alıp istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Kendinizin ve gelişen olayların hakimiyetini genel olarak elinize alıyorsunuz. Böylece de bir nevi, geleceğinizi belirlemiş oluyorsunuz. Bu noktada boyutsal eserlere eğilmek önem taşır.

Aslında olay, anlatılana göre basit gibi görünse de, basit
olmamakla birlikte temelinde yatan PRENSİBİ kavradıktan sonra,
uygulanması çok kolay olmaktadır. Hatta bu uygulamayı yaparken, yakalayacağınız yeni yeni farkındalık ve frekanslar sizlerin bilinç ufkunuzu genişletecek, sizleri sonsuzluk bilincine açacak ve de yaşamdan zorlanmadan bir o kadar daha zevk almayı, neşe katmayı, mutlu olmayı vs. verecektir. Frekanslarınızın denetimini elinize alıp, farkındalıklarınızın kalitesini her an artırma yolunda eğlenceli vakitler dileğiyle.

29.10.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail