Düstur edinilmesinde fayda gördüğümüz ve kendimize  düstur edindiğimiz bir hususu dostlarımızla paylaşmak istedik ve bunu biraz açtık:
Bir kişiden kötülük gördüğümüzde, bunu hemen unuttuk.
Bir kişiden iyilik gördüğümüzde, bunu asla unutmadık.
Bir kişiye iyilik yaptığımızda, bunu hemen unuttuk.
Bir kişiye kötülük yapmış isek (istemeyerek) bunu asla unutmadık.
Bir kişiden kötülük gördüğümde bunu unutmanın faydaları:
Herkesin her zaman eşref saatinin olmadığını hatırlarım ve unuturum.
Yapılan bu kötü fiilin, kötülük değerlendirmesinin birimlerin anlayış farklılıklarından ileri geldiğini idrak eder, kötülüğü unuturum.
“Yaratılanı hoş görürüm yaratandan ötürü” dizesi aklıma gelir ve hemen unuturum.
Kin, nefret duygularımın oluşmasına  izin vermemek için hemen unuturum.

Bir kişiden iyilik gördüğümde bunu asla unutmamanın faydaları:
“Bir kahvenin kırk yıl hatırı olur” deyişi aklıma gelir ve gördüğüm iyiliği hiç unutmam.
İyiliklerin geliş mercii aklıma gelir ve hiç unutmam.
Nankör olmamak için, gördüğüm iyiliği hiç unutmam.
“İyiliklerin bükülmüş ipliğidir, dünyaya direk olanların canı” kelâmı aklıma gelir ve hiç unutmam.

Bir kişiye iyilik yaptığımızda bunu hemen unutmanın faydaları:
Verenin ve alanın Hak olduğunun bilinci ile yaptığımız iyiliği hemen unuturum.
Başa kakılan iyilik her iki tarafa da üzüntü kaynağı olacağından bunu hemen unuturum.
Bu iyiliğin karşısında teşekkür veya dua beklemediğim için, hemen unuturum.
Yapılan iyiliğin karşılığında bir iyilik beklemediğim için, hemen unuturum.

Bir kişiye kötülük yapmış isem bunu asla unutmamanın faydaları;
Bir kişiye kötülüğüm dokunmuşsa bunu asla unutmam; zira daima nedamet duymama vesile ulur.
Bir kişiye kötülüğüm dokunmuşsa ve onu kırmışsam, tamir edebilmek ve gönlünü alabilmek için asla unutmam.
Bozulan dostlukların nasıl tamir edilebileceğini düşünmek için asla unutmam.
Dostlukların kurulması zor, bozulması kolaydır. Yıkıcı değil yapıcı olabilmek için, bozulan dostlukların tekrar kurulabilmesi için, kurduğum dostluklara kötülüğüm dokunmuş ise bunu asla unutmam.

“Unutmak, nerelerde faydalı ve nerelerde zararlıdır?
Unutmamak, nerelerde faydalı nerelerde zararlıdır?” konusunu biraz işledik. Sizlerde, bu ana prensibin daha çeşitli açılımlar yapacağına inanarak yazdık. Yararlı olabildikse dostlarımıza, Allah’a hamd eder, şükrederiz.

Selam ve sevgiler...

Bodrum - 16.09.2002
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail