Hadislerde 3 Rakkamı


1. Size emrettiğim üç şey:
1- Allah'a kulluk edip şirk koşmamak.
2- Allah'ın ipine sarılıp tefrikaya düşmemek.
3- Emirlere itaat etmek.

2. Üç şey için yemin ederim:
1- Sadaka vermekle mal azalmaz.
2- Zulme uğrayıp da sabredeni Allah aziz eder.
3- İsteme kapısını açana, fakirlik kapısı açılır.

3. Üç şey men edilmiştir:
1- Kur'an okurken konuşmak.
2- Yüksek sesle dua etmek.
3- Secdede dirsekleri yere yaymak.

4. Allah-ü teâlâ, üç taifeye hoşnutlukla nazar eder:
1- Namaz safındakilere.
2- Gece namaz kılanlara.
3- Fisebilillâh (Allah yolunda, yalnızca O'nun rızası için) savaşanlara.

5. Allah-ü teâlâ üç kimseyi sever:
1- [Sabırla ve sevabını umarak] ölünceye kadar fisebilillâh gaza edeni.
2- Eza eden komşusuna, onun elinden kurtuluncaya kadar sabredeni.
3- Seferde, gece, arkadaşları uyurken kalkıp namaz kılanı.

6. Üç kişi cennette yüksek dereceye erer:
1- Adil emir (yönetici).
2- Sıla-i rahim (akraba ziyareti) yapan.
3- Çoluk çocuğu çok olan fakat verdiğini başlarına kakmayan.

7. Üç şey, kişiye ayıp olarak yeter:
1- Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmek.
2- Kendi utanç verici hâlini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duymak.
3- Düşüp kalktığı kimselere sıkıntı vermek.

8. Cehenneme ilk girecek üç kişi:
1- Zalim emîr.
2- Allah'ın hakkını ödemeyen zengin.
3- Kibirli fakir.

9. Bereket üç şeydedir:
1- Cemaatte.
2- Sahur yemeğinde.
3- Tiritte.

10. Şifa üç şeydedir:
1- Balda.
2- Hacamatta.
3- Ateşle dağlamada. Fakat dağlamayı sevmem.

11. Namaz üç kısımdır:
1- Abdest.
2- Rükû.
3- Secde.

Bu üçüne dikkat edilirse, diğer kısımları da kabul edilir. Dikkat edilmezse, hepsi reddedilir.
12. Üç bakış ibadettir:
1- Ana babanın yüzüne bakmak.
2- Mushafa bakmak.
3- Denize bakmak.

13. Ulema, üç kısımdır:
1- İlmi ile halk da kendi de hayat bulur.
2- İlmi halkı kurtarır; kendini mahveder.
3- İlmi kendini kurtarır, fakat halka faydası olmaz.

14. Yalan üç yerde caizdir:
1- Savaşta.
2- İki mümini barıştırmak için.
3- Eşini idare etmek için.

15. Kadın, üç şeyi için nikâhlanır:
1- Malı.
2- Güzelliği.
3- Dini için.
Siz, dindar olanı tercih edin!

16. Kimde üç şey varsa, imanın tadını alır:
1- Allah ve Resûlünü her şeyden çok sevmek.
2- Sevdiğini Allah rızası için sevmek.
3- Küfre düşmekten ateşe düşmek kadar korkmak.

17. Üç kişinin duası makbuldür:
1- Babanın evlâdına.
2- Oruçlunun.
3- Misafirin.

18. Üç şey helâk edicidir:
1- Cimrilik.
2- Nefsine uymak.
3- Kendini beğenmek.

19. Üç şey kurtarıcıdır:
1- Gizli ve açıkta Allah'tan korkmak.
2- Varlıkta, yoklukta itidal (orta yol) üzere olmak.
3- Öfkede ve cezada adalet.

20. Üç şeyi gizlemek iyilik hazinesidir:
1- Hastalığı.
2- Musibeti.
3- Sadakayı.

21. Kâfir de olsa şu üç şeyi ihmal etmemeli:
1- Ana babaya iyilik.
2- Ahde vefa.
3- Emanete riayet.

22. Üç şey çıkınca, inanmak faydasızdır:
1- Güneşin batıdan doğması.
2- Deccal.
3- Dabbet-ül-arz.

23. Şu üç şeyin, üçü veya biri bulunmayanın ibadetleri fayda vermez:
1- Günahlardan alıkoyan takva.
2- İyi geçinmeyi sağlıyan güzel ahlâk.
3- Sefihi karşılayan hilm.

24. Kimde şu üç şey varsa, dünya ve ahiret nimetlerine kavuşur:
1- Belâya sabır.
2- Kazaya rıza.
3- Bolluk ve rahatlıkta dua.

25. Üç şey bana farzdır:
1- Vitir.
2- İki rekât duha namazı.
3- Kurban kesmek.

26. Üç kişi felâkettedir:
1- Sende gördüğü hayrı gizleyen, kötülüğü yayan.
2- Yanında iken seni üzen, yanından ayrılınca hıyanet eden eş.
3- İyiliğini görmeyen, kötülüğünü ise affetmeyen idareci.

27. Üç kişinin hesabı kolay olur:
1- Vermeyene veren.
2- Zulmedeni affeden.
3- Gelmeyene giden.

28. Üç şey saadettir:
1- İyi komşu.
2- Geniş ev.
3- Uygun binek.

29. Üç şeyin sevgisi kalbe sıkıntı verir:
1- Yemeğin.
2- Uykunun.
3- Rahatın.

30. Allahü teâlâ buyurdu ki: Üç şeye devam eden, gerçek dostum; terkeden, gerçek düşmanımdır:
1- Namaz.
2- Oruç.
3- Cünüplükten gusül.

31. Üç şey bir kimsede bulunursa, o kimse, kırk evliyadan biridir:
1- Kazaya rıza.
2- Haram işlememeye sabretmek.
3- Allah'ın hakkından ötürü gazap etmek.

32. Üç kişiye ikram eden Allaha tazim etmiş olur:
1- Müslüman olarak yaşlanana.
2- Kur'an-ı kerimi hıfzedene.
3- Âlime.

33. Ölenin amel defteri kapanır. Ancak üç şey bundan müstesnadır:
1- Sadaka-i cariye.
2- Faydalı ilmî eser.
3- Kendisine dua eden salih evlât.
[Sadaka-i cariye; cami, çeşme yol gibi faydalı işlerdir.]

34. Üç şey cennet ehlinin vasfıdır:
1- İlim öğrenmek.
2- Ölülere merhamet.
3- Fukarayı sevmek.

35. Üç kişi, cimri değildir:
1- Zekâtı severek veren.
2- Misafir ağırlayan.
3- Darda kalana yardım eden.

36. Üç kişinin, imanı kâmildir:
1- Allah için yapacağı bir işte kınanmaktan korkmayan.
2- Riyadan kaçan.
3- Ahiret işini, dünya işine tercih eden.

37. Üç şey felâkete götürür:
1- Cimrilik.
2- Nefse uymak.
3- Ucuplu olmak

38. Üç şey kıyamet alâmetidir:
1- Mamur yerler yıkılır, harap yerler imar edilir.
2- Maruf [iyilik] münker [kötülük] sayılır; münker de maruf sayılır.
3- Emanete hıyanet edilir.

39. Üç kişi, Allahın himayesindedir:
1- Verilene şükreden.
2- İntikama gücü yeterken affeden.
3- Kızınca öfkesine hâkim olan.

40. Üç yolcu Allahın tekeffülündedir:
1- Mescide giden.
2- Gazaya çıkan.
3- Hac yolcusu.

41. Üç şey felâkettir:
1- Kibre düşme.
2- Allahın varlığından şüphe.
3- Allahın rahmetinden ümit kesme.

42. Üç kişi şeytandan korunur:
1- Allahı çok anan.
2- Seherde istiğfar eden.
3- Allahtan korkarak ağlıyan.

43. Üç kimse, kıyamette, Allahın himayesindedir:
1- Allahın hep kendisini gördüğünü bilen.
2- Zina teklifini reddeden.
3- Sevdiğini Allah için seven.

44. Üç kişi lânetliktir:
1- Fâsık.
2- Bid'at ehli.
3- Zalim emîr.

45. Üç kişiye melekler istiğfar eder:
1- Âlime.
2- İlim talebesine.
3- Cömerde.

46. Üç hâl gazabı gerektirir:
1- Tok iken yemek yemek.
2- Uykusu yokken yatmak.
3- Sebepsiz yere gülmek.

47. Üç kişinin huysuzluğu kınanmaz:
1- Hasta.
2- Oruçlu.
3- Âdil emîr.

48. Şu üç kişi Allahın himayesindedir:
1- Zayıfa acıyan.
2- Ana babaya şefkat eden.
3- Emri altındakilere iyilik eden.

49. Üç kişi sevgili kuldur:
1- Kadere razı olan.
2- Haramdan sakınan.
3- Allah için öfkelenen.

50. Üç şeyin zararı, yapana geri döner:
1- Zulüm.
2- Hile.
3- Sözünde durmama.

51. Şu üç kişi cennete girer:
1- Kul haklarını ödeyen.
2- Her namazdan sonra 11 İhlâs okuyan.
3- Katilini affederek ölen.

52. Üç kişiyi, kıyamette Allah korur:
1- Gerektiğinde soğukta ve zorlukta da abdest alan.
2- Karanlıkta da olsa camiye giden.
3- Yemek yediren.

53. Üç şey oruç tutmayı kolaylaştırır:
1- Yemekten önce su içmemek.
2- Sahura kalkmak.
3- Kaylûle.

54. Üç şey nifaktandır:
1- Müstehcen konuşmak.
2- Hayâsızlık.
3- Cimrilik.

55. Üç ikram geri çevrilmez:
1- Güzel koku.
2- Tatlı.
3- Süt [veya yer vermek].

 

İstanbul -1.05.2005
http://sufizmveinsan.com

 

 


Üst Ana sayfa e-mail