Anlaşılır Dilden


Muhâmmed Ma'sûm-i Fârûkî Hazretleri buyuruyor ki:,

Üstünlüklerin hepsi Nübüvvet ve Risalet kaynağından alınmıştır. Fakat herkesin bu kaynaktan istifâdesi, kabiliyetine göredir. Resulullah Efendimiz, herkese istidâdına göre, (Kur'ân-ı Kerîmin manevî sırlarını açıklardı.
Buhârî’deki hadîs-i şerîfte, “Herkese aklına, anlayışına göre söyleyin, (dinin hükmünü) inkâr ettirecek şekilde söylemeyin ki, Allah’ı ve Resûlünü yalanlamasınlar.” buyuruldu.

Bir gün Peygamber Efendimiz, Hz. Ebû Bekr'e Kur'ân-ı Kerîm’in ince marifetlerini onun seviyesine göre anlatıyordu. Yanlarına Hz. Ömer gelince, konuşma üslûbunu ve bildirdiği sırları onun da anlayacağı şekilde değiştirdi. Sonra Hz. Osman ve daha sonra da Hz. Ali geldi. Konuşmasını hepsinin anlayacağı şekilde değiştirdi. Her defasında değişik şekilde anlatması, oraya gelen zâtların yaratılış ve istidatlarının farklı oluşlarındandı.

[Mekt.Ma'sûmiyye 59]

İstanbul - 15.04.2003
 http://gulizk.com

 


Üst Ana sayfa e-mail