BEDİİ


BEDİİ:Arapca / BE-DE-A / kelimesinin türevidir. Bedi', bidat ve ibtida aynı orijindendir.

Manası:

-Eşi benzeri olmayan, hayret verici güzellikte olan.

-Bir mana veya olayı ilk kez başlatan ve vücuda getiren.

-Birbirine benzetmeden icat eden ve her icadında orijinallik olan, emsalsiz icat eden.

Geçtiği Ayetler:

Ahkaf 46/9; “Ma küntü BİB'AN min errusul...”

Manası;

“Resullerin ilki değilim.”

“Resullüğü ben icat etmedim”

“Resullüğün orijinalliğini başlatan ben değilim.”

“(henüz) risaleti orijinal olarak icra etmedim.”

“... Bunun için size ve bana ne yapılacağını bilmiyorum.'

Hadid 57/27; “ve rahbaniyyeten İBTEDEUHA ma ketebnaha aleyhim...”

Manası;

“Ortaya çıkarmaya çalıştıkları ruhbanlığı onların üzerine biz yazmadık… Zaten tam alarak ona riayet edip hakkını veremediler.”

Bakara 2/117; “BE DİY U ssemavatı vel arz. ”

Manası;

“semavat ve arzı ayrı orijinalliklerde ve ilk kez yaratan dır.”

İstanbul- 15.07.2003

http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail