BAZI MEKÂNLARIN FAZÎLETİ
Mekke'nin Fâzîleti

3. Bölüm


Ahmed HULÛSİ - OKYANUS ÖTESİNDEN -1.CİLT
19.Ocak.1998
Soru:
-Diğer bir Hadis’te: “Deccal şehrime giremez.” diyor.. Bu, Medine şehri için: İbrahim Mekke’yi haram kıldığı gibi ben de Medine’yi haram kıldım... İbrahim’in Mekke’ye yaptığını ben Medine’ye yaptım” buyuruluyor... Ne demek?...

Üstad:
-Burada çok büyük bir UYARI var gibime geliyor... Bence üzerinde durulması gereken taraf, Mekke veya Medine olayı değil; İbrahim’in ve Rasûlullah Muhammed Mustafa’nın YAPTIĞI olmalıdır!... gibime geliyor...

3.Şubat.1998
Soru:
-Ankebût Sûresi’nin 67.nci âyetinde "haramen emînen" diye geçen ifadeyi bir çok meâllar "Mekke Şehri ya da Kâbe çevresi olarak" değerlendiriyorlar. Mekke şehri veya Kâbe çevresi hırsızlık, tecavüz hatta işgal olaylarına sahne olduğuna göre, "Haramen eminen"den ne kastediliyor?.. Açıklar mısınız Üstadım... Teşekkür ederim.

Üstad:
-Kâbe, Hakikatı temsil eder; ve "o hakikatı yaşayanların çevresi emin bölgedir insanlar için"de... gibi anlıyorum...

Ahmed HULÛSİ  - RUH İNSAN VE CİN - Mehdiler niçin çoğaldı:
… MEHDİ`nin Mekke`de ortaya çıkmadan önce; Avrupa, Amerika, Rusya ve Ortadoğu`da çok büyük siyasi değişiklikler ve savaşların beklenmekte olduğuna işaret edilmektedir.

Ahmed HULÛSİ  - İNSAN VE SIRLARI –1 -Kâbe ve Arafat’ta ki sırlar:
İşte dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez Mekke'de bulunan Kâbe-i Muâzzama'nın altı ve bunun uzantısı içinde Arafat Dağı'nın altıdır!.….

Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerîf'teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir.
Nitekim bu gerçek dolayısıyla Kâbe çevresinde kılınan namaz için Rasûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
-Kâbe'de kılınan iki rek'ât namaz dünyanın başka mescîdlerinde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevablıdır!..

Ahmet Fevzi YÜKSEL - Kentlere Ruh Verenler:
Kıyamete yakın zamanda yeryüzüne inecek olan ve Hz. İsa tarafından öldürüleceği bildirilen Deccal’in Mekke ve Medine şehrine ayak basması, ilahi hüküm gereğince yasaklanmıştır.Bu olayın batıni yönü ise şöyle açıklanmaktadır:
Bütün makamlarda nefsin, kulu teşvişe düşürmesine karşılık, sadece iki makama uzanması mümkün değildir. Bu makamlardan birisi Sekr (Sarhoşluk), diğeri Muhammedi makamdır. Deccal’in bunlara uzanma imkânı yoktur. Zira, burası korunmuştur.
Anlatılan makamların zahirdeki karşılığı, açıklandığı üzere Mekke ve Medine şehirleridir.

Ahmet Fevzi YÜKSEL - Hac Arafat’tır:
Medine şehrinde ölen bir kişinin cenaze namazı, Mescid-i Nebevi’de, Mekke şehrinde ölen bir kişinin cenaze namazı da Kâbe'de kılınır. Bu husus, aşağı yukarı hepimizin bilgisindedir. Gerek Kabe'de, gerekse mescidde namazı kılınan her Müslüman, yüzde doksan dokuz said yani cennetliktir.

Ahmet Fevzi YÜKSEL - Hac Dönüşü açık uyarı:
“Hac, İslam’ın beş şartından biri, Zilhicce ayının dokuzuncu gününün öğle vaktinden, onuncu günü tan yerinin ağarmasından biraz öncesine kadar Mekke kentinin Arafat adlı yerinde bulunmak ve oradan dönerken Kabe’nin çevresini yedi kez dolanmak yoluyla yerine getirilen ibadettir

Ahmet Fevzi YÜKSEL - Siz 'Muteber' Biri misiniz?
Başta Mekke ve Medine, sonra sırasıyla Kudüs, İstanbul, Şam ve Bağdat da muteber şehirler arasında yer almaktadır.

Yansıtan: Hamdi Cenik
hamdicenik@hotmail.com
İstanbul -
18.
10.2005
http://sufizmveinsan.com

 


Üst Ana sayfa e-mail