-109-


Resulullah(s.a.v) vadeli satışı peşin fiyattan pahalı satmayı yasak etti. (SÜNEN’ÜN NESEİ/ S.386)

“İnsanlar helak oldu.”diyeni duyduğunuz vakit, asıl helakte olan kendisidir . (İHYAU’ULÜMİ’D-DİN/ CİLT III/ S.732)

Cehennemliklerin çoğu tövbeyi geciktirenlerdir.(KİMYA-YI SAADET /S.537)

İbnu Abbas radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm dört hayvanın öldürülmesini yasakladı: "Karınca, arı, hüdhüd, surad (sarı ve yeşil renkli ağaçkakan kuşu)."(KÜTÜB-İ SİTTE/ 4969)

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer şekilde mücadeleye Kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa İbnu Meryem de iner. Bu müslümanların reisi: "Gel bize namaz kıldır!" der. Fakat Hz. İsa aleyhisselam: "Hayır! der, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz!"( KÜTÜB-İ SİTTE/ 4916)

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma'nın evladlarındandır."( KÜTÜB-İ SİTTE/ 4971)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "İnsanlar Kıyamet günü üç hal üzere haşrolunurlar:
1. İstekliler, korkanlar.
2. İki kişi bir deve üzerinde olanlar, üç kişi bir deve üzerinde olanlar, dört kişi bir deve üzerinde olanlar, on kişi bir deve üzerinde olanlar.
3. Geri kalanları, ateşe tapanlar. Cehennem, onların kaylûle yaptığı yerde onlarla kaylûle yapar, geceledikleri yerde onlarla birlikte geceler, onların sabahladıkları yerde onlarla sabahlar, onların akşamladıkları yerde onlarla beraber akşamlar."( KÜTÜB-İ SİTTE/ 5025)

İstanbul - 18.12.2003
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail