-114-


Kaderden bahsedilince sükut edin,yıldızlardan bahsedilince sükut edin, Eshab’dan bahsedilince sükut edin. (İHYAU’-ULUMİ’D-DİN/ CİLT I /S.78)

Her kim temiz ( helal) bir sadaka verirse, Allah ancak temizi kabul eder, Rahman(C.C.) behemehal onu sağ eli ile alır. Eğer o sadaka hurma ise, Rahman’ın keffi(avuç içi)inde büyüyerek dağdan daha büyük olur. Tıpkı sizden birinizin tayını veya buzağısını büyütmesi gibi. (TIRMIZİ CILT I /S.443)

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) hazretleri anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Duvaları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan avuçlarımızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün." (KÜTÜB-İ SİTTE/1737)

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Mü'min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte -veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile -veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (Öyle ki abdest tamamlanınca) günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar." (KÜTÜB’İ-SİDDE/3553)

Kim Allah’a inanarak onun vaadini tastik ederek Allah yolunda(cihad için) at beslerse o atın yediği, içtiği,bevli ve pisliği o adamın mizanında hasenat olarak yazılır.(SÜNEN’ÜN-NESEİ/ S.669)

Cündeb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı. Allah Teâla Hazretleri de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE/4115)

İstanbul - 06.01.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail