-115-


İnsanlara ancak üç kimse fetva verebilir. Emir memur ve mükellef.( İHYAU’-ULUMİ’D-DİN/ CİLT I/ S.52)

Gece namazlarına devam eden kimselerin uyanamadıkları geceki uykuları Aziz ve Celil olan Allah’ın  kendilerine verdiği bir sadakadır.O gecelerde kendilerine namaz sevabı aynen yazılır. (SÜNEN’ÜN-NESEİ /S.372)


Dilenmek bir tırmalama vasıtasıdır; kişi onunla yüzünü tırmalar. Ancak hükümdarlar ister veya kaçınılmaz bir iş hakkında olursa.(TIRMIZİ/ CILT I/ S.4546)


Fadâle İbnu Ubeyd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua eden bir adamın, dua sırasında Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen:
"Bu kimse acele etti" buyurdu. Sonra adamı çağırıp:
"Biriniz dua ederken, Allahu Teâlâ'ya hamdu senâ ederek başlasın, sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e salât okusun, sonra da dilediğini istesin" buyurdu. (KÜTÜB-İ SİTTE/1744)


Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "(Ey mü'minler! Amel ve ibadetlerinizi) itidal üzere yapın, ifrattan kaçının. Zira sizden hiç kimseyi (ateşten) ameli kurtaracak değildir." (KÜTÜB-İ SİTTE/7248)


(Abdullah) İbnu Ebi Evfa anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kadı zulmetmedikçe, Allah Teâla hazretleri onunla birliktedir (yardımcısıdır). Zulme yer verdiği zaman onu terkeder, artık şeytan onunla beraber olur." (KÜTÜB-İ SİTTE/4852)

İstanbul - 08.01.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail