-117-


Deri ateş üzerinde büzüldüğü gibi medcidde tükürük ve benzeri şeylerden öylece büzülür. (İHYAU’-ULUMİ’D-DİN CİLT I S.256)

Kim bir şeyi garanti ederse onun için cennet vardır.Garanti etmesi gereken husus başkalarından hiçbir şey istememek(dilenmemek)tir.(SÜNEN’ÜN-NESEİ S.121)

Kabristan ve hamamdan başka bütün yeryüzü mesciddir. (TIRMIZİ CILT I S .231)

Yine Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim cenneti üç kere isterse, cennet: "AIIah'ım onu cennete koy" der. Kim AIIah'tan üç sefer ateşe karşı koruma talep ederse, cehennem: "AIIah'ım onu ateşten koru" der." (KÜTÜB-İ SİTTE/1846)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Yaş bir misvak çubuğu için bile olsa, şu minberimin yanında bile bile yalan yere yemin eden hiçbir köle ve cariye yoktur ki ona cehennem vacip olmasın." (KÜTÜB-İ SİTTE/6671)

Ebu Temime radıyallahu anh anlatıyor: "Arkadaşları kendisine: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm size çok şeyler söyledi, öyleyse bize de bir tavsiyede bulunun!" demişlerdi.
"İnsanda ilk (çürüyüp) kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse, kim, karnına temiz olandan başka bir şey girdirmeyebilirse mutlaka bunu yapsın!" tavsiyesinde bulundu." (KÜTÜB-İ SİTTE/5852)

İstanbul -16.01.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail