-118-


Helali aramak farz üzerine farzdır. (İHYAU’-ULUMİ’D-DİN/ CİLT I /S.307)

Dul kadınların ve müşküllerin yardımına koşmak Aziz ve Celil olan Allah yolunda cihat etmek gibidir. (SÜNEN’ÜN-NESEİ /S.111)

Üzerinden ikindi namazı geçen kişi,sanki ailesini ve malını kaybetmiş gibidir.(TIRMIZİ CILT I/ S .140)

Vâsıle İbnu'l-Eskâ' radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "Kardeşine karşı şamata yapma. Allah ona afiyet sana da belayı verir." (KÜTÜB’İ-SİDDE/5866)

İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Bu ümmette iki sınıf vardır, onların İslâm'dan hiçbir nasipleri yoktur: Mürcie ve Kaderiye." (KÜTÜB’İ-SİDDE/5962)

İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ), Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şu sözünü rivayet etmiştir: "Hac yapmak isteyen acele davransın." (KÜTÜB’İ-SİDDE/1155)

Abdullah İbnu Amr İbni'l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'a bir bedevi gelerek, abdestten sordu. Resülullah ona uzuvların üçer kere yıkanmasını gösterdi. Sonra da:
"Abdest işte böyle alınır! Kim buna bir ziyâdede bulunursa, fena bir iş yapmış olur, haddi aşar ve zulmeder" buyurdu." (KÜTÜB’İ-SİDDE/3569)

Şu beyte her gün yüz yirmi rahmet iner.Altmışı tavaf edenlere, kırkı namaz kılanlara,yirmisi de beyte bakanlara bölünür.( İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT I S 685)

İstanbul - 20.01.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail