-122-


Abdestli olarak uyuyan kişinin ruhu arşa yükseltilir. (İHYAU’-ULUMİ’D-DİN CİLT I /S.994)

İsteyeni boş göndermeyiniz bir tırnak da olsa veriniz. (SÜNEN’ÜN-NESEİ/ S.104)

Resulullah (s.a.v) yedi yerde namaz kılmayı menetti; Zibillikte, mezbahada, mezarlıkta, yol ortasında, hamamda, deve yatağında ve Beytullah’ın üstünde. (TIRMIZİ CILT I /S. 235)

Ebu Dâvud'da şöyle gelmiştir: "Biriniz namazda iken, dübüründe bir hareket hissetse ve abdestinin bozulup bozulmadığı hususunda tereddüde düşse, bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça mescidi terk etmesin."(KÜTÜB’İ-SİDDE/3627)

İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm: "Ne sirayet, ne uğursuzluk ne de (öldürülen kimsenin başından çıkıp intikam! intikam! diye bağıran ve hâme denen) bir kuş vardır!" buyurmuşlardı. Cemaatte bulunan bedevi bir adam doğrulup:
"Ey Allah'ın Resûlü! Pekala, kendisinde uyuz olan bir devenin bütün deve sürüsünü uyuzlamasına ne dersiniz?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm da: "İşte bu kaderdir. Söyle bakalım! O ilk deveyi kim uyuzladı?" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/5968)

Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yanıma girmişti, yanımdaki cariyem hemen gizlendi. Aleyhissalâtu vesselâm: "Cariye adet gördü mü?" diye sordular. "Evet!" deyince, Resûlullah, sarığından bir parça bez kopararak cariyeye: "Başını bununla ört!" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/6149)

İstanbul -03.02.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail