-123-


Kadının on avret yeri vardır. Birisini evlendiği zaman erkek, onunu öldüğü zaman mezar örter. (İHYAU’-ULUMİ’D-DİN CİLT II /S.151) 

Resulullah(s.a,v) ın münadisi bize gelerek;
-Allah ve Resulü sizi merkep eti yemekten nehyediyor.Zira merkep necistir dedi. (SÜNEN’ÜN-NESEİ /S.73)

 Beş hayvan zararlıdır ve Harem’de öldürülür. Fare, akrep, karga, çaylak yırtıcı (aslan, kaplan, pars, kurt)köpek. (TIRMIZİ CILT II/ S. 108)

Müslim'in diğer bir rivâyetinde şöyle denmiştir: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın ". Müminin ziyneti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir..." (KÜTÜB-İ SİTTE/3613)

Hz. Aişe radıyallahu anha'nın anlattığına göre, bir kadın kendisine: "Temizlendiğimiz zaman kıldığımız mutad namaz bize yeter mi (hayızlı iken kılamadıklarımızın kazası gerekir mi?)" diye sormuş, o da şu cevabı vermiştir: "Sen Harûriyye (Hârici)misin? Biz Resûlullah aleyhissalatu vesselam'la beraberken ay hali gördüğümüzde, tutamadığımız oruçları kaza etmemizi söylerdi, fakat namazların kazasını söylemezdi."(KÜTÜB-İ SİTTE/3819)

Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar." (KÜTÜB-İ SİTTE /4667)

İstanbul -05.02.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail