-126-


Yalnızlık hakkında benim bildiklerimi insanlar bilselerdi hiçbir rakip(hayvan üstünde seyahat eden kişi) geceleyin yürümezdi; yani tek başına!(TİRMİZİ/ CİLT III /214)

Allah’u Taala bir Melek’e;
-Falan kasabanın altını üstüne çevir diye vahyetti. Melek:
-Ya Rab onların içinde sana bir defa olsun isyan etmeyen falan zat vardır, dedi. Allah’u Teala:
-Onu da,onları da alt üst et. Zira onun yüzü bir defa olsun benim rızam uğrunda onlara ekşimemiştir, buyurdu (İHYAU’ULUMİ’D-DİN/ CİLT II /S. 770)

Allah’ın kula verdiği büyük cezalardan biri de,kulun kendisine nasip olmayacak şeyi aramasıdır.( FETHU’R-RABBANİ /S. 40)

Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir. (MUVATTA/ CİLT II/ 687)

Allah FATİHA’yı kulu ile kendi arasına taksim eyledi. (İNSAN-I KAMİL/ S. 399)

Ahiretin yanında dünyanın değeri sizden birinizin parmağını denize daldırması gibidir. O kimse parmağının ne kadar su ile döneceğine baksın. (MÜSLİM)

İbni Abbâs (r.a)'dan:
"Cenneti gördüm, bir üzüm salkımını tutarak kopartmak istedim; eğer onu kopartıp getirebilseydim dünya durdukça yeseydiniz bitmezdi. Bir kere cehennemi gördüm; onu, bugünkü kadar dehşetli korkunç görmemiştim. Gördüm ki, içindekilerin çoğu kadınlardı."
Sahabe:
- Neden dolayı ya Rasûlullah? dediler.
Rasûlullah (s.a.v):
- "Küfür ettiklerinden".
- Allah'ı mı inkâr ederler?
Rasûlullah (s.a.v):
"Dostlukları, iyilikleri inkâr ederler. Birine bütün zaman iyilik etsen de, senden bir eksiklik görse 'ben senden hiç bir hayır görmedim', der", buyurdular.
(Zübdetü'l Buhârî Tercümesi, 1. Cilt, S. 163, no: 318)

Hz. Âişe (r.a) der ki:
Rasûlullah (s.a.v):
"O Allah ki, sana kitabı indirdi. Onun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir. (Âl-i İmrân/7) anlamındaki ayeti "İlmin derinliğine vakıf, görüşünde isabetli, olgun ve zekilerden başkası düşünüp anlayamaz" sözüne kadar okudu ve bana:
"Sen yalnız mütaşabih ayetlere uyan şu şaşkınları gördüğünde - ki Allah (Kur'ân'da) onları kötülükle adlandırmıştır- onlardan kaçın" buyurdu. (Zübdetü'l Buhâri Tercümesi, 3.cilt, S. 791, no: 1125

İstanbul -17.02.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail