-132-


Merhamet ancak şaki(nin yüreğin) den kaldırılır. (TİRMİZİ CİLT III /364)

Allah bir kulu hakkında hayır dilerse onu din ilimlerinde anlayışlı kılar.Nefsinde mevcut ayıpları görmeyi kendisine nasip eder.( FETHU’R-RABBANİ /S. 213)

Suyu yudum yudum ve ağır ağır için birden içmeyin zira bundan ciğer hastalığı hasıl olur. (İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT/ II S. 17)

Hz. Aişe radıyallahu anha'nın anlattığına göre, "Kendisine bir dilenci uğramıştır, o da bir parça ekmek vermiştir. (Bir müddet sonra) üstü başı düzgün, kıyafeti yerinde bir dilenci daha uğramıştır. Hz. Aişe onu oturtup yemek yedirmiştir. Kendisine bunun sebebi sorulunca şu açıklamayı yapmıştır: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "İnsanlara mevkilerine göre ikramda bulunun" buyurmuştu." (KÜTÜB-İ SİTTE/3334)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Göz içeri girdi mi artık izin yok." (KÜTÜB-İ SİTTE/3340)

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir (ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir.)" (KÜTÜB-İ SİTTE/3347)

Hz. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır."(KÜTÜB-İ SİTTE/3375)

Nadr İbnu Abdirrahman, ceddi Muaz (radıyallâhu anh)'dan anlattığına göre, der ki: "Muaz İbnu Afrâ ile birlikte tavafta bulundum (tavaftan sonra kılınan iki rekatlik tavaf namazını) kılmadı. Kendisine:
"Namaz kılmıyor musun?" diye sordum. Şu cevabı verdi:
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "İkindi (namazı)ndan sonra güneş batıncaya kadar namaz yoktur. Sabah (namazın)dan sonra da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur." (KÜTÜB-İ SİTTE/2297)

Ebu Saidi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"İnsanlara merhametli olmayana Allah Teâla merhamet etmez." (KÜTÜB-İ SİTTE/5847)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim cenazeyi takip eder ve önce üç kere taşırsa (ölen kardeşine karşı olan) borcunu ödemiş olur."(KÜTÜB-İ SİTTE/5411)

 

İstanbul -11.03.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail