-137-


Haya ve tutukluk imanın iki şubesi, beza(açıksacık konuşmak) ve beyan nifak (münafıklık) ın iki şubesidir. (TİRMİZİ CİLT III/ 420)

Kişi ehlinin cehaletinden daha büyük günahla Allah’a kavuşmaz. (İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT II /S. 89)

Allah Davud' a vahyetti: Zalimlere söyle beni zikretmesinler, çünkü ben beni zikredenleri zikrederim. Benim onları zikrim onları lanetlemem (uzaklaştırmam) dır. ( RAMÜZ ÜL EL HADİSİN/ 1930)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bir dinar var Allah yolunda harcadın, bir dinar var köle azad etmede harcadın, bir dinar var fakirler için tasadduk ettin, yine bir dinar var onu da ailen için harcadın. İşte (hep hayırda harcanan) bu dinarların sana en çok sevap getirecek olanı ehlin için harcadığındır." (KÜTÜB-İ SİTTE/3232)

İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) düşman arazisine Kur'ân-ı Kerîm'le birlikte askeri seferi yasakladı." (KÜTÜB-İ SİTTE/435)

İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) kırâatını bismillâhirrahmânirrahîm ile başlatıyordu." (KÜTÜB-İ SİTTE/2502)

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Ben, Resulullah (aleyhissalatu vesselâm), Hz. Ebü Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (radıyallahu anhüm) ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin bismillâhirrahmanirrahım'i okuduklarını işitmedim."(KÜTÜB-İ SİTTE/2503)

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Alın, -ve eliyle burnunu işaret etti- eller, diz kapakları, ayakların etrafları. Ne elbiseleri ne de saçı (secde sırasında) toplamayız." (KÜTÜB-İ SİTTE/2585)

Ebu Eyyub radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm buyurdular ki: "Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma." (KÜTÜB-İ SİTTE/5806)

Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Sizler Mısır'ı fethedeceksiniz. Orası (paraya) "kîrat" denilen yerdir. Oranın halkına hayır tavsiye edin. Onların bir zimmet, bir de rahim (hakkı) vardır." (KÜTÜB-İ SİTTE/5538)

İstanbul -30.03.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail