-142-


Kişinin malayaniyi terk etmesi müslümanlığının iyiliğindedir. (TİRMİZİ CİLT IV 161)

İki müminin ruhları bir günlük yolda buluşur, halbuki bu ana kadar sahiplerini görmemişlerdir. (İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT II S. 405)

Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir. (MUVATTA CİLT II /687)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Hayra delâlet eden onu yapan gibidir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4647)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah'a namazda sağa sola bakmak (iltifat) hususundan sordum. Şu cevabı verdi: 'Bu bir kapıp kaçırmadır. Şeytan, kulun namazından kapar kaçırır.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/2691)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim hasta halde ölürse şehit olarak ölmüştür ve kabir azabından korunmuştur, sabah-akşam cennetten rızıklandırılır."  (KÜTÜB-İ SİTTE/6462)

Hz. Enes İbnu Malik radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim Allah'a pak ve temizletilmiş olarak kavuşmak isterse hür kadınlarla evlensin." (KÜTÜB-İ SİTTE/6535)

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı ölüme götüren hastalığı sırasında "Namaza ve sağellerinizin malik olduğu şeylere dikkat edin" diyordu. Mübarek lisanları bunu söylemeyecek hale gelinceye kadar tekrara devam ettiler." (KÜTÜB-İ SİTTE/6464)

Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Malını satışa arzeden rızka erer, muhtekir (pahalanması için satmayıp bekleten)de lanete uğrar." (KÜTÜB-İ SİTTE/6627)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri, yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Allah sahifenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa, meleklere şöyle der: "Sizi şahid kılıyorum, ben kulumun sahifesinin iki tarafı arasında kalan kısmını mağfiret ettim." (KÜTÜB-İ SİTTE/4649)

Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah'a soruldu: "Ey Allah'ın Resûlü! Kişi hayır yapsa halk da bu sebeple onu övse (bunun hükmü nedir)? "Bu mü'mine (Allah'ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/4655)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Tesbîh erkeklere, el çırpma kadınlara mahsustur." (KÜTÜB-İ SİTTE/2696)

İstanbul -20.04.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail