-143-


Sizden biriniz Allah’ın rızasına dair bir söz söyler ve bu sözün(rıza cihetinden) ulaşacağı makama ulaşacağını zannetmez; fakatAllah, bu söz yüzünden, kendisine kavuşuncaya kadar ona rızasını gerekli kılar. Sizden biriniz  de Allah’ın gazabına dair bir söz söyler ve bu sözün (gazab cihetinden) ulaşacağı yere ulaşmayacağını sanır; fakat Allah, bu söz yüzünden, kendisine kavuşacağı güne kadar ona gazabını yazar. (TİRMİZİ CİLT IV 162)

"Aleyke’s-selam" ölülere verilen selamdır. (İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT II)

Dua ettiğiniz zaman:
“Allah’ım dilersen beni affet, dilersen bana merhamet et” demeyiniz. Çünkü Cenabı Allah dilediğini yapmakta serbesttir, kimse O’ nu zorlayamaz. (MUVATTA CİLT I /275)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kadın kadını evlendiremez. Kadın kendi başına da evlenemez. Zani kadın kendi kendine evlenen kadındır. (KÜTÜB-İ SİTTE/6545)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Allah’ın, ümmetim için perşembe günü ilk vaktin(de yapılan iş)i mübarek kıl" diye dua ettiler. (KÜTÜB-İ SİTTE/6647)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Ben, dünyada da ahirette de Meryem'in oğluna insanların en yakınıyım. Benimle onun arasında başka bir Peygamber yok. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeştirler, dinleri de birdir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4313)

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı yormada esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kinaye mânalarını da dikkate alın. Rüya, ilk yorumcuya göre (vukua gelir, öyleyse rastgele kimselere anlatmayın)." (KÜTÜB-İ SİTTE/7133)

Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, Müslümandır" (KÜTÜB-İ SİTTE/26)

Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, bana İslâm hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslâm'dan sormaya hacet bırakmasın" dedim. Şu cevabı verdi: "Allah'a inandım de, sonra da doğru ol" buyurdu. (KÜTÜB-İ SİTTE/25)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullalh (aleyhissalâtu vesselâm): "Namazda iki siyahı, yani yılan ve akrebi öldürün'' buyurdu. (KÜTÜB-İ SİTTE/2701)

İbnu Bureyde, babası Büreyde'den naklediyor: "Genç bir kız, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelerek: "Babam, hakirliğini benimle gidermek için kardeşinin oğluyla evlendirdi" diye şikâyette bulundu.
Büreyde devamla der ki: "Resulullah aleyhissalatu vesselam (bu nikahın kabul veya reddinde) yetkiyi kıza bıraktı. Kız da: "Ben babamın yaptığı işi kabul ettim, fakat babaların böyle yapmaya haklarının olmadığının kadınlarca bilinmesini istedim" dedi." (KÜTÜB-İ SİTTE/6541)

İstanbul -22.04.2004
http://gulizk.com


Üst Ana sayfa e-mail