-146-


Kim (yolda kalmaktan) korkarsa geceleyin de yola koyulur ve kim geceleyin de yola koyulursa menziline ulaşır. Dikkat edilmelidir ki, Allah’ın malı pahalıdır ve dikkat edilmelidir ki, Allah’ın malı cennettir. (TİRMİZİ CİLT IV 254)

O Rahm’i,Rahman’ın HİKV’inden bulup aldı. (İNSAN-I KAMİL/ S. 152)

Et, dünya ve ahiretin en üstün yemeğidir. O kulağın işitmesini arttırır. (İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT II/ S. 884)

Hz. Enes (radıyallahu anh) bildiriyor; Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmuştur: "Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz" (KÜTÜB-İ SİTTE/29)

Ebu Sa 'îd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Namazı hiç bir (haricî) şey bozamaz. İmkanınız nispetinde defetmeye çalışın. Çünkü (bozmak isteyen) şeytandır.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/2710)

Ebu Dâvud'un bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Kim, kıblesi ile kendi arasına bir başkasının girmemesine muktedir olursa, bunu sağlasın." (KÜTÜB-İ SİTTE/2711)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Allah'a hamd etmekle başlamayan her hayırlı işin bereketi güdüktür." (KÜTÜB-İ SİTTE/6548)

Tirmizî'nin Ebu Hüreyre'den kaydettiği bir rivayette Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur: "Allah, satıştaki müsâmahayı, satın alıştaki müsâmahayı, ödemedeki müsâmahayı sever" (KÜTÜB-İ SİTTE/200)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Benimle benden önceki diğer peygamberlerin misali, şu adamın misali gibidir: Adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır, sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve (o eksikliği görüp): "Bu eksik kerpiç konulmayacak mı?" der. İşte ben bu kerpicim, ben peygamberlerin sonuncusuyum." (KÜTÜB-İ SİTTE/4322)

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey olsaydı, bu, göz değmesi olurdu. Yıkanmanız talep edilirse yıkanıverin." (KÜTÜB-İ SİTTE/4011)

Ebu Ümâme (radıyallahu anh), Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle dediğini rivayet ediyor: "Kim Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemâle erdirmiştir" (KÜTÜB-İ SİTTE/31)

Uyuyanın gerisinde namaz kılmayın, konuşanın gerisinde de! (KÜTÜB-İ SİTTE/2715) 

İstanbul -05.05.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail