-151-


İnsanlar, yüzlük bir deve katarı  gibidir ki,(elverişli) bir binek bulamayabilir. (TİRMİZİ CİLT V/ 18)

Her insanın dört gözü vardır. Bunların ikisi başındadır; bunlarla dünya işlerini görür. Diğer ikisi de kalbindedir, bunlarla ahiret işlerini görür. (İHYAU’ULUMİ’D-DİN CİLT III/ S. 100)

Müslüman temiz toprağa benzer  ona her şey atılır, ezilir, hakaret görür ama ondan hep güzel şeyler çıkar. (HADİS)

Üsâme İbnu Zeyd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Ribâ veresiyededir" buyurdu. (KÜTÜB-İ SİTTE/323)

Hz. Cerir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Hangi köle kaçarsa, bilsin ki ondan zimmet (garanti) kalkmıştır, dönünceye kadar namazı kabul edilmez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4133)

Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Köleyi ölme anında azad edenin misali, doyduğu zaman hediyede bulunan adam gibidir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4135)

Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Bize iki hayvanın ölüsünün yenmesi helâl kılındı: "Balık ve çekirge." (KÜTÜB-İ SİTTE/6908)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer kişi namazını herkesin gözü önünde kılınca (edebine uygun kılar) güzel yapar, tek başına kimsenin görmediği durumda kılınca da (edebine uygun kılar) güzel yaparsa, Allah Teâla hazretleri (onun ibadetinden memnun kalır ve:) "Bu (kulluğunu riyasız yapan) gerçek bir kulumdur" der." (KÜTÜB-İ SİTTE/7247)

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Alış-veriş yapanlar ihtilafa düşerlerse satanın sözü esas alınır. Müşteri muhayyer bırakılır." (KÜTÜB-İ SİTTE/352)

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Yılan fasıktır, akreb fasıktır, fare fasıktır, karga fasıktır." (KÜTÜB-İ SİTTE/6916)

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Mekke'de silah taşımak hiç kimseye helal değildir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4553)

İstanbul -25.05.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail