-156-


İbn-i Abbas (ra) anlatıyor:
Resulullah (sav) den işittim: Şöyle buyurdu: "Her canlı resmi çizen kimse cehennemliktir. Yapmış olduğu her bir resme kıyamet gününde hayat verilir de bu ona cehennemde işkence çektirilir." (Buhari, Müslim)


Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:" Hiç şüphesiz Allah-u Teâlâ gayrete gelir.(kıskanır) Allah'ın gayreti ise kişinin Allah-u Teâlâ'nın haram kıldığı şeyleri işlemesidir." (Buhari, Müslim)
Bir kimse bir Müslüman'a selam verirse yüz rahmet iner.Bunun doksanı, güleç yüzlü olanındır. (TEZKİRETÜ'L-EVLİYA/CİLT I S.326)

Bir kimse sabaha çıktığında, kalbinde Allahtan başkasını bulursa… ona Allah'tan bir nasip yoktur. ( HALETÜ EHL'İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 163)

İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissâlatu vesselâm) buyurdular ki: "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır." (KÜTÜB-İ SİTTE/1872)

Hz. İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissâlatu vessalâm) buyurdular ki: "Yeryüzünde Allah'ın seyyâh melekleri vardır. Onlar, ümmetimin selâmını (ânında) bana tebliğ ederler." (KÜTÜB-İ SİTTE/1873)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlullah buyurdu ki: "Kâfır ile onu öldüren, ebediyyen cehennemde bir araya gelmezler, keza bir kulun karnında, Allah yolunda (yutulmuş olan) tozla cehennem ateşi bir araya gelmezler; keza, bir kulun kalbinde imanla hased bir araya gelmezler." (KÜTÜB-İ SİTTE/977)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah iki kişi hakkında güler: Bunlardan biri diğerini öldürmüş olduğu halde ikisi de cennete gider. Bunlardan diğeri, Allah yolunda cihad eder ve şehid olur. Allah katile mağfiretini ulaştırır, o da Müslüman olur, sonra Allah yolunda cihâda katılır ve şehid olur (Böylece her ikisi de Cennette buluşurlar)." (KÜTÜB-İ SİTTE/979)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Allah'a iman ederek ve va'dini tasdik ederek, Allah yolunda (kullanmak üzere) bir at "tutarsa" bu atın yediği, teri, gübresi, bevli kıyamet günü terâzisine girecektir, yani sahibine sevap olacaktır." (KÜTÜB-İ SİTTE/980)

Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalàtu vesselâm)'ı dinledim şöyle demişti: "Size birçok memleketlerin fethi müyesser kılınacak. Oralarda (komşu küffarla cihad için) toplanmış askeri birlikler göreceksiniz. Size bu birliklerle sefere çıkmak vazifesi verilecek. Bazılarınız onlarla (hasbi olarak) sefere çıkmak istemiyerek, adamlarının arasından svışıp gazveye (ücretsiz) katılmamanın yollarını arayacak. Arkadan da kendileriyle anlaşacak kabileler araştırıp, onlara: "Falanca orduya size bedel katılmam için beni ücretle tutacak yok mu, falanca orduya size bedel katılmam için beni ücretle tutacak yok mu?" diyecek. Bilesiniz, (hasbeten gazveye gitmekten kaçan bu adam) bir ücretlidir, son damlasına kadar kanını akıtsa da (gazi değildir, şehit sayılmaz, uhrevî ücretten mahrumdur)." (KÜTÜB-İ SİTTE/984)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırab, sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır." (KÜTÜB-İ SİTTE/995)

Nu'man İbnu Beşîr (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Dua ibadetin kendisidir" buyurdular ve sonra şu âyeti okudular. (Meâlen): "Rabbiniz: ''Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir" buyurdu." (Gâfır 60). (KÜTÜB-İ SİTTE/1722)

 

İstanbul -11.06.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail