-157-


Bir kimsenin çocuğu doğsa; adını teberrüken MUHAMMED koysa, o çocuk ve kendisi cennetlik sayılır. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S.341)

Kaderi kabul etmeyenler,  bu ümmetin Mecusileridir. (TEZKİRETܒL-EVLİYA/CİLT I S.267)

Hz. Cabir (ra) anlatıyor:
Resulullah (sav )Kabrin kireçle sıvanmasını, üzerine oturulmasını ve bina yapılmasını yasaklamıştır. (MÜSLİM)

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:
Resulullah (sav) şöyle buyurdu:  Lanetlenmeye yol açan iki lanetçiden korununuz.’’Ya Resulullah! O  iki lanete yol açan nedir?’’ diye sordular. Resulullah (s.a.v):  “Halkın yollarına yahut gölgeliklerine pisleyen kimsedir” buyurdu. (MÜSLİM)

İbni Mes’ud (ra) anlatıyor:
’Hz Peygamber (sav) buyurdular ki: ’’Müslümana sövmek fasıklık, onunla kıtal(vuruşmak) da küfürdür. ’’ (Buhari, Müslim)

Üsame İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdu ki: "Müslüman kimse kâfir kimseye varis olamaz; kafir de Müslümana varis olamaz." (KÜTÜB-İ SİTTE/4672)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, doğan çocuk ağlar sonra ölürse, varis olur ve ona varis olunur. Ağlamazsa (ölü doğarsa), ne varis olur ne de ona varis olunur." (KÜTÜB-İ SİTTE/4687)

Müslim rahimehullah'ın bir rivayetinde (Huzeyfe radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı işittim. Demişti ki: "Fitneler, tıpkı (kamışlardan örülen) hasır gibi, (insanların kalbine) çubus çubuk atılır. Hangi kalbe bir fitne nüfuz ederse onda siyah bir leke hasıl olur. Hangi kalp de onu reddederse onda beyaz bir benek hasıl olur. Böylece iki ayrı kalp ortaya çıkar: Biri cilalı taş gibi bembeyazdır; dünyalar durdukça buna hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise, alaca siyahtır. Tepetaklak duran testi gibidir; bu kalp, ne iyiyi iyi bilir, ne de kötüyü kötü. O, hevadan (beşeri değerlerden) kendisine ne yutturulmuşsa, onu (hak veya batıl) bilir."

Bu rivayette Huzeyfe radıyallahu anh der ki: "(Ey Ömer!) Seninle o fitne arasında kapalı bir kapı vardır, kırılması yakındır!"

Hz. Ömer atıldı: "Ey babasız kalasıca! O kırılacak mı? Keşke açılsaydı. Böylece tekrar (kapatılarak eski normal hale) dönülürdü!"

Huzeyfe der ki: "Ben ona bu kapı ile öldürelecek veya ölecek bir şahsın kinaye edildiğini bildiren bir hadis söyledim. Mugalata (ve efsane anlatıp boş laf) etmedim."

Ravi der ki: "Sa'd İbnu Tarık'a (hadiste geçen) "esvedü mürbad" tabiri ne demektir" diye sordum.

"Siyah üzerinde şiddetli beyazlıktır" dedi. Ben tekrar "el-Kûzu mechıyy" nedir? dedim. "Tepetaklak (ters çevrilmiş) testi!" diye cevap verdi."(KÜTÜB-İ SİTTE/4733)

Ebu Sa'idi'I-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah üç şeye güler (rahmetiyle yönelir): Namaz için teşkil edilen saf, geceleyin namaz kılan adam ve orduda cihad eden adam." (KÜTÜB-İ SİTTE/6003)

Evs (İbnu Ebî Evs Huzeyfe es-Sakafi) radıyallahu anh anlatıyor: "Biz Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında oturuyorduk. O bize birkısım kıssalar anlatarak vâzu nasihat ediyordu. Derken bir adam gelerek, gizli bir şeyler söyledi. Resulullah: "Bunu götürüp öldürün!" emretti. Adam geri dönünce, Resulullah onu çağırdı ve: "Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder misin?" diye sordu. Adam "Evet!" deyince: "Gidin, bu adamı serbest bırakın! Zira ben, insanlarla onlar "lâ ilâhe illallah" deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu dediler mi, bana onların kanları ve malları haram olur" buyurdu. (KÜTÜB-İ SİTTE/7136)

İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):
"Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?" diye sordu. Ashab radıyallahu anhüm:
"Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!" dediler. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:
"Hayır, dedi, gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir
. (KÜTÜB-İ SİTTE/4281)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor; "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Allah Teâla hazretleri şöyle dedi: "Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm." (KÜTÜB-İ SİTTE/5314)

İstanbul -15.06.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail