-158-


Sizi maddi manevi cihetten beslediği için: Allah’ı seviniz.

Beni de: Allah sevdiği için seviniz.

Ehl-i Beytimi de: Ben sevdiğim için seviniz. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 253)

Borcun getirdiği her çeşit fayda faizdir. (TEZKİRETܒL-EVLİYA/CİLT I S.244)

Resulullah (sav) şöyle buyurdu(Size nikah düşen) kadınların yanına girmekten(beraber oturmaktan)sakının.Ensar’dan bir kişi, Ya Resulullah! Kadının kocasının yakınları(kocasının kardeşi ,amca oğlu ve kocasının yeğeni gibi)hakkında ne buyurursunuz? diye sorunca; Efendimiz, “Kocasının yakınları(ile halvet)ise ölümdür” buyurdu. (MÜSLİM)

Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o Müslüman’ dır. (HADİS)

Sehl İbnu Huneyf (radıyallahu anh) anlatıyor:, "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):
"Kim sıdk ile Allah'tan şehid olmayı taleb ederse, Allah onu şehidlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile olsa" buyurdu." (KÜTÜB-İ SİTTE/997)

Ebu Mâlik el-Eş'ârî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki:
“Kim Allah yolunda evinden ayrılır, sonra da öldürülür, yahut atı veya devesi (yere atıp) boynunu kırar veya bir zehirli sokar veya yatağında ölür ise, Allah'ın dilediği hangi musibetle ölmüş olursa olsun şehit olarak ölür." (KÜTÜB-İ SİTTE/998)

Ebu Dâvud'un bir diğer rivayetinde geldiğine göre, "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a: "Ey Allah'ın Resûlü, kim cennete gidecek?" diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Peygamber cennetliktir, şehid cennetliktir, çocuk(ken ölen) cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir." (KÜTÜB-İ SİTTE/999)

Ubâde İbn's-Sâmit (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Yeryüzünde, mâsiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. " (KÜTÜB-İ SİTTE/1724)

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allahu Teâlâ hazretleri şöyle seslenir: "Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!" (KÜTÜB-İ SİTTE/1726)

Zeyd İbnu Hâlid (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular:
"Kim Allah yolunda bir askerin teçhizatını temin ederse bizzat gaza yapmış olur. Kim, gazaya çıkan bir askerin geride kalan âilesine hayırlı himayede bulunursa gaza yapmış olur." (KÜTÜB-İ SİTTE/983)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Emîriniz, fâzıl veya fâcir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fâzıl veya fâcir ve hatta kebâir işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır." (KÜTÜB-İ SİTTE/1001)

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin." (KÜTÜB-İ SİTTE/1002)

 

İstanbul -17.06.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail