-160-


Ahir zamanda bir zümrenin başı o zümzenin en beteri olacak ve onlara öğüt verecek. (TEZKİRETܒL-EVLİYA/CİLT II /S.19)

Resulullah (sav) şöyle buyurdu:   Allah-u Teala, bir devlet idarecisine hayır murad etse ona sadık bir yardımcı nasip eder. Unuttuğu zaman hatırlatır, hatırladığı zaman ona yardımcı olur. Fakat Allah-u Teala devlet idarecisi hakkında başka bir şey murad ederse ona da kötü bir yardımcı nasib eder. Unutursa ona hatırlatmaz, hatırlarsa yardımcı olmaz. (BUHARİ)

Allah’ım! Ben şu iki zayıfın hakkının çiğnenmesinden cidden sakındırırım:Yetim ve kadın. (HADİS)

Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kadı üçtür: Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan, hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bilip hükmünde (bile bile) adaletsiz davranan cehennemliktir. Halka câhilâne hükümde bulunan da cehennemliktir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4848)

Râfi' İbnu Hadîc radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim başkasının tarlasına onların izni olmadan ekim yaparsa, ektiğinde hiçbir hakka sahip olamaz, ona sadece nafakası verilir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4886)

Allah-u Teâlâ, size çalışmayı farz kılmıştır. O halde çalışınız!(HADİS)

Âfiyet vermesi için Allahü teâlâya çok duâ et. (HADİS)

(Hâ-mim) ler yedidir; cehennem kapıları da yedidir: Onlardan her biri cehennem kapılarından birine gelip, durur ve şöyle der: (Allah’ ım bana iman edipte beni okuyan kimseyi bu kapıdan içeri sokma!) (RAMUZÜL EHADİS/2425)

Kalem (Levhi mahfuz) yazdı fakat şu dört şeyde fariğ oldu: Azaların noksan olup olmayacağını, ahlakı, rızkı, eceli.(RAMUZÜL EHADİS/3379)

Rahm, yani Sıla-i Rahm-Rahman’ın sıfatından bir kıvılcımdır. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S.325)

İstanbul -01.07.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail