-161-


Allah,halkı nurundan yarattı.Sonra onlara nurundan bir şeyler saçtı. O nura eren doğruyu buldu. Onu nurdan alamayan yolunu şaşırdı; azdı.(HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 51)

Benim Allah’la öyle bir vaktim var ki Ulu ve Yüce Allah’la beraber iken bu vakit içine O’ndan başka bir şey sığmaz. (TEZKİRETܒLEVLİYA/CİLT II/S.316) 

Ebû Hureyre (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav)  buyurdu ki: “Babalarınızdan yüz çevirmeyiniz. Kim babasından yüz çevirirse (bu davranışı) küfür olmuş olur. (BUHARİ-MÜSLİM)

Hz. Ali (ra) anlatıyor:
Resulullah (sav)’dan şunları belledim: İhtilamdan (buluğ yaşından) sonra yetimlik yoktur. Bütün gün geceye kadar susmak da yoktur.” (EBU DAVUD)

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın zevcelerinden Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Bir halifenin ölümü anında (ehl-i hal ve akd arasında) ihtilaf olacak. (O zaman) Medine ahalisinden bir adam (Mehdi), kaçarak Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve (fitne çıkar korkusuyla) istemediği halde onu (evinden) çıkaracaklar. Rükn ile Makam arasında ona biat edecekler. Onları (ortadan kaldırmak için) Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke-Medine arasındaki el-Beyda'da yere batırılacak. İnsanlar bu (kerameti) görünce ona Şam'ın Ebdal'ı ve Irak ahalisinin velileri ona gelip biat ederler. Sonra Kureyş'ten, dayıları Kelb kabilesinden olan bir adam zuhur eder ve (Mehdi ve adamlarına) karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduya galebe çalarlar. Bu ordu, Kelbi'nin (ihtirasıyla çıkarılmış) bir ordudur. Bu Kelbi'nin ganimetine iştirak edemeyen zarara uğramıştır. (Mehdi), malı taksim eder. Halk arasında peygamberlerinin sünnetini (ihya eder ve onun) ile amel eder. İslam yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. -Bazı raviler dokuz yıl demiştir.- Sonra ölür ve müslümanlar cenaze namazını kılarlar.- (KÜTÜB-İ SİTTE/4736)

Hz. Aişe radıyallahu anh  anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm bana: "Ey Aişe! Ehemmiyetsiz görülen amellere karşı aman dikkatli ol! Çünkü onlar için de Allah (tarafın)dan (vazifelendirilmiş) araştırıcı bir melek vardır." (KÜTÜB-İ SİTTE/7268)

 Gözler delildir, iki kulak haber aracıdır. Lisan ise tercümandır. İki el iki kanattır. Ciğer rahmettir. Dalak sevincin, ak ciğer nefesin, iki böbrek hilenin yeridir. Kalp ise hükümdardır. Hükümdar iyi olursa halk ta iyi olur. (RAMUZܒL EHADİS/2750)

Gıybet: Kişiyi kendisinde bulunan huyu ile arkasından anmandır. (RAMUZܒL EHADİS/2771)

İstanbul -08.07.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail