-163-


İki yüzlü dünya adamı olur. İki dilli ateşe yakışır. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 72)

Allh’ın en fazla sevdiği veliler muttaki ve gizli olanlardır. (TEZKİRETܒL-EVLİYA/CİLT I/S.58)

İbni Ömer (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah adına size sığınan kimseyi koruyunuz. Allah adına isteyene veriniz. Sizi (meşru bir yere) davet edene ise icabet ediniz. Kim de size bir iyilik yaparsa, ona mukabelede bulununuz.  Şayet ona mukabelede bulunamazsanız, kendisine bilmukabele bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua ediniz.” (EBU DAVUD)

İbn Abbas (r.a.)'dan: "Besmeleyi terk eden, Allah'ın kitabından yüz on dört âyet terk etmiş olur." (HADİS)

Hadislerimin bazısı bazısını nesh eder, tıpkı Kur’an ‘da olduğu gibi. (RAMUZÜL EHADİS/1516)

Rızkı gecikerek gelen kişi çok tekbir getirsin (çünkü tekbir rızkın çabuk gelmesini temin eder). Üzüntüsü artan kişi de çok istiğfar etsin. (RAMUZÜL EHADİS/4981)

İbnu Şihâb anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Cezîretü'l-Arab'ta iki din içtima edemez!"

İbnu Şihab devamla der ki: "Hz. Ömer bu meseleyi, kesin bir kanaat ve yakin elde edinceye kadar araştırdı. Gördü ki, Resûlullah gerçekten bunu söylemiş. Bunun üzerine Hayber yahudilerini sürgün etti." (KÜTÜB-İ SİTTE/4591)

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil cennet nehirlerindendir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4602) 

İstanbul -13.07.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail