-165-


Ben kızıla ve siyaha peygamber olarak gönderildim.(İBN KESİR CİLT II/S.2)

Bir kimse Yüce Allah’ı anlarsa… O’nun hakkını yerine getirir. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S.160)

Kim darda olup da durumunu insanlara anlatırsa, bu durumdan o kurtulamaz; fakat sıkıntısını Allah’ a arz ederse, Allah onu ya acil bir ölümle ya da acil bir zenginlik vererek durumdan onu O kurtarır. (RAMUZܒL EHADİS/5011)

Kim izni olmadan kardeşinin mektubunu okursa, cehenneme girmesini icap ettiren şeye bakmış olur. (RAMUZܒL EHADİS/5027)

İbnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'ân-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teâla ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder." (KÜTÜB-İ SİTTE/1635)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhîssalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -râvi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir." (KÜTÜB-İ SİTTE/1636)

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Her bir kılın dibinde cünüblük vardır. Saçları yıkayın, deriyi paklayın.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/3715)

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) cenabetten gusledince önce ellerini yıkamaktan başlardı, sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını suya batırır, onIarla saç diplerini hilallerdi. Deriyi ıslattığı kanaati hâsıl olunca tepesinden üç kere su dökerdi. Sonra da bedeninin geri kalan kısımlarını yıkardı. En sonra da ayakIarını yıkardı.'' (KÜTÜB-İ SİTTE/3718) 

İstanbul -20.07.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail