-167-


Bana öyle bir ayet indirildi ki Davutoğlu Süleyman’la benden başka kimseye indirilmemiştir. Bu, “Bismillahirrahmanirrahiym” dir(İBN KESİR CİLT II/S.50)

Tesbih erkeklere,  el çırpmak kadınlara. ( HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 381)

Sünnetin ikamesi yada  bid’atın telafi edilmesi için her kim ümmetime bir hadis nakl ederse, o cenneti hakketmiştir. (RAMUZܒL EHADİS/4932) 

Kim bir suç işlerse ve o suçun cezası kendisine verilirse bu ona kefarettir. (RAMUZܒL EHADİS/4951)

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Gece ve gündüzde birkısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler (hesabınızı vermek üzere huzu-u ilahiye) yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: "Kullarımı nasıl bıraktınız?" Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!" derler. (KÜTÜB-İ SİTTE/4605)

Yine Ebu Hureyre anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah'ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin!"
Rezin şunu ilave etti: "Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz."  (KÜTÜB-İ SİTTE/4604)

Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar: "Zayıflara rıfk, anne-bebaya şefkat, kölelere ihsan." (KÜTÜB-İ SİTTE/4602)

Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kardeşine karşı izhar edeceğin tebessümün bir sadakadır. Emr-i bi'l-mâ'rufun ve nehy-i ani'l-münkerin sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır; gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır; yoldan taş, diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır." (KÜTÜB-İ SİTTE/4641)

İstanbul -29.07.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail