-170-


Allah bin ümmet  yaratmıştır; Altıyüzü denizde, dört yüzü karadadır. Bu ümmetlerden ilk helak olanı çekige ümmetidir. O helak olunca ipi kırılmış dizi gibi  diğerleri de ard arda gelir. (İBN KESİR CİLT II/S.75)

Hiç kimseyi takva ve vera sahibi bilmeden;

-İyidir, demeyin. Çünkü, takva ve vera iki üstün haldir. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S.339)

Kim yıldızlardan ilim alırsa, büyüden bir parça ilim almış demektir. Fazla alırsa büyüden de öyle fazla almış olur (RAMUZܒL EHADİS/5053)

Ölünün kemiklerini kırmak, diri iken kemiklerini kırmak gibidir. (RAMUZÜL EHADİS/4200)

Ebû Vâil anlatıyor: "Hz. Muâviye (radıyallahu anh) bir gün Ebu Hâşim İbnu Utbe'ye uğradı. Maksadı geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaktı, çünkü Ebu Hâşim hastaydı. Yanına varınca ağlar buldu. "Ey dayıcığım niye ağlıyorsun? Dayanamadığın bir ağrı veya dünyaya karşı bir hırs mı seni böyle ağlatıyor?" diye sordu. Ebu Vâil:
-Hayır, asla bu sebeplerle ağlamıyorum. Ne var ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizden bir söz almıştı, onu tutamadım (bu sebeple ağlıyorum) dedi. Hz. Muâviye:
-Neydi o? diye sordu.
-Ben, dedi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şöyle söylerken dinlemiştim: "Sizden birine, dünyalık olarak bir hizmetçi ve Allah yolunda cihadda kullanacağı bir binek edinecek kadar mal toplaması yeterlidir." Halbuki bugün ben kendimi bundan daha çok mal toplamış görüyorum. ." (KÜTÜB-İ SİTTE/399)

İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Çiftlik edinmeyin, dünyaya bağlanır kalırsınız." (KÜTÜB-İ SİTTE/395)

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse, sonra adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Zulmü adaletine galebe çalsa, ateş onundur." (KÜTÜB-İ SİTTE/4851)

Ebu Bekre radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Sicistan'da kadılık yapan oğlu Abdullah'a şöyle yazmıştır: "İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zira, ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim: "Kimse, öfkeli iken, iki kişi arasında hüküm vermesin." (KÜTÜB-İ SİTTE/4859)

Avf İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm iki kişi arasında bir hükümde bulunmuştu. Hasımlar ayrıldıkları vakit, aleyhine hükmedilen kimse: "Hasbiyallahu ve ni'me'l-vekil (Allah bana yeterlidir. O ne iyi vekildir)!" dedi. (Bu sözü işiten) Aleyhissalâtu vesselâm:
"Allah Teâla hazretleri aczi levmediyor (kötülüyor). Fakat sana akıllılık düşer. Ama bir şey sana galebe çalacak olursa o zaman "hasbiyallahu ve ni'me'l-vekil" de!" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/4860)
 

İstanbul -05.08.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail