-171-


Amin alemlerin  Rabbının mümin kulları üzerinde ki mührüdür. (İBN KESİR CİLT II/S.124)

İman sahibi olmadıkça cennete girmeniz mümkün değildir.

Birbirinizi sevmedikçe imanınız kemale ermez.

Size bir haber vereceğim; ayık olun; Birbirinize açık açık selam verin. Bunu yaparsanız, aranızdaki sevgi bağları kuvvetlenir. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S. 361)

Hilafet Deccala teslim edilinceye dek, o Amcam Abbas’ ın neslinden olacaktır. (RAMUZܒL EHADİS/4385)

Sana İsrafil, Cebrail, Mikail, Hamele-i Arş bende içlerinde olduğum halde dua etseler (bile) sen yine Allah’ ın sana yazdığı kadınla evlenirsin. (RAMUZܒL EHADİS/4420)

Yezid İbnu Hayyan, Zeyd İbnu Erkam radıyallahu anh'tan naklen anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Haberiniz olsun! Ben size iki ağırlık bırakıyorum. Bunlardan biri Allah Teâla'nın Kitabı'dır. O, Allah'ın (sema-arz arasına uzanmış) ipi olup, kim ona tutunursa hidayet üzere olur, kim de onu terkederse dalâlete düşer. İkincisi itretim, Ehl-iBeytim'dir." Biz, Zeyd İbnu Erkam'a sorduk:
"Kadınları da Ehl-i Beyt'inden midir?"
"Hayır! dedi, Allah'a yemin olsun, kadın bir müddet erkekle beraber olur. Sonra (kocası) onu boşar, o da babasına ve kavmine döner. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın Ehl-i Beyt'i aslı ve kendinden sonra sadaka haram olan asabesi'dir." (KÜTÜB-İ SİTTE/4463)

İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Ebu Bekr radıyallahu anh buyurdular ki: "Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı Ehl-i Beytinde gözetin." (KÜTÜB-İ SİTTE/4464)

Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.''(KÜTÜB-İ SİTTE/3268)

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim, bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın imtina edip gelmezse, kocası ondan râzı oluncaya kadar semada olan (melekler) ona gadab ederler.''(KÜTÜB-İ SİTTE/3269) 

İstanbul -05.08.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail