-172-


Bana namazda ve dua esnasında amin verildi ki benden önce hiçbir kimseye verilmemiştir. Ancak Musa müstesnadır. Çünkü Musa dua ederdi, Harun’da amin derdi. Binaeneleyh sizde duanızı amin ile sona erdiriniz, muhakkak ki Allah duanıza icabet eder. .(İBN KESİR CİLT II/S.124)

Helal ile haram arasında bazı şüpheli benzerlik vardır. İnsanların çoğu bunu bilmez. Her kim şüpheliden kaçarsa.. dinini selamete erdirir. Şüpheliye dalan, harama düşmüş olur. İşte bundan ötürü; sana şüphe vereni, şüphe geçinceye kadar bırak. (HALETÜ EHL’İL-HAKİKAİ MAALLAH / S.337)

Parmakla gösterilmesi, günah cihetinden insana yeter.”

Ya Resulullah, eğer bir hayırdan dolayı ise? Diye sordular.

Ancak Allah’ ın esirgediği kimseler müstesna.

Eğer şer ise şerdir! Buyurdu.  (RAMUZܒL EHADİS/4207)

Benim sözüm (hadisim) Allah’ ın kelamını nesh etmez (hükmünü değiştirmez). Allah’ ın kelamı benim sözümü (hadisimi) nesh eder. Allahın kelamı (ayetleri) birbirlerinin hükümlerini değiştirebilir. (RAMUZܒL EHADİS/4217)

Bir başka rivâyette şöyle denmiştir: "Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar -bir rivayette yatağa gelinceye kadar- kadına lânet okurlar.''(KÜTÜB-İ SİTTE/3270)

Bir başka rivâyette: "Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lânetler" denmiştir. (KÜTÜB-İ SİTTE/3271)

Muaz İbnu Esed el-Cüheni radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim bir mü'mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, Kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder." (KÜTÜB-İ SİTTE/4296)

Hz. Cabir ve Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anhüma anlatıyor:
"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Ne fâsık ne de mücâhir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Mücâhir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur." (KÜTÜB-İ SİTTE/4297)

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Ümmü's-Saib radıyallahu anhâ'nın yanına girdi ve:
"Niye zangırdıyorsun, neyin var?" dedi. Kadın: "Humma (sıtma)! Allah belasını versin!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da:
"Sakın hummaya sövme! Çünkü o, insanların hatalarını temizlemektedir, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi!" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/4559)

İstanbul -17.08.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail