-180-


Ebu Hureyre (ra)anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Allah (cc) kim için hayır murad ederse, onu belaya çarptırır. (BUHARİ-MÜSLİM)

Ebu Yahya Suheyb b. Sinan (ra) anlatıyor:

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hayret şu mü’minin işine! Zira her şeyi kendisi için hayırdır. Bu ayrıcalık yalnızca mü’min için geçerlidir. (Şöyle ki): O’na sevindirici bir şey isabet edip şükretse bu, kendisi için hayır olur. Üzücü bir şey isabet etse ve sabretse, bu da kendisi için hayır olur. (MÜSLİM)

Zevcene yedirdiğin senin için bir sadaka sayılır; çocuğuna yedirdiğin de senin için bir sadakadır, kendine yedirdiğin de senin için bir sadakadır. (RAMUZܒL EHADİS/4583)

Bir millete akıllarının ermediği bir şey anlatırsan, mutlaka aralarında bir fitne kopar. (RAMUZܒL EHADİS/4594)

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Ümmü's-Saib radıyallahu anhâ'nın yanına girdi ve: "Niye zangırdıyorsun, neyin var?" dedi. Kadın: "Humma (sıtma)! Allah belasını versin!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da: "Sakın hummaya sövme! Çünkü o, insanların hatalarını temizlemektedir, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi!" buyurdular." (KÜTÜB-İ SİTTE/4659)

Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiği şeyi güzelleştirir." (KÜTÜB-İ SİTTE/1644)

Abdullah İbnu Amr İbni'l-Âs (radıyâllahu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hacc veya umre veya Allah yolunda cihad maksadları dışında gemiye binme. Zîra denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır." (KÜTÜB-İ SİTTE/2178)

Ebü Salebe el-Huşenî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) sefer sırasında konaklayınca yanında bulunan halk vadilere ve dağ geçitlerine dağılırdı. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtu vesselam): "Vadilere ve geçit1ere dağılmanız şeytan işidir" diye ikaz etti. Bundan sonra herhangi bir yere inilince birbirlerine yakın şekilde yerleşirlerdi. Öyle ki, "Üzerlerine bir yaygı atılsa, hepsini örter" denirdi." (KÜTÜB-İ SİTTE/2164)

Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhüma'nın anlattıklarına göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur:

"Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü'minin günahından bir kısmını mağfiret buyurur(KÜTÜB-İ SİTTE/4658)

 İstanbul -14.09.2004
http://sufizmveinsan.com


Üst Ana sayfa e-mail